M
18/03/2021 18:55

Huyện Ứng Hoà chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tiến độ công tác bầu cử

(LĐTĐ) Chiều 18/3, đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành uỷ và đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân Thành phố do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Uỷ viên ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Ứng Hoà về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc đối với công tác bầu cử Cần nắm chắc dư luận xã hội sau khi có danh sách người ứng cử Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn
Huyện Ứng Hoà chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tiến độ công tác bầu cử

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận Hội nghị

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Chí Viễn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hoà cho biết, Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Ứng Hoà đã chủ động, quán triệt và chỉ đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử đúng quy định. Tính đến ngày 11/3/2021, các tổ chức phụ trách bầu cử ở huyện cũng như các xã, thị trấn đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp thực hiện đầy đủ, đạt kết quả tốt các nhiệm vụ theo từng giai đoạn của lịch bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 đúng quy định của pháp luật.

Trong đó Huyện đã làm tốt công tác tổ chức tập huấn, thông tin, trang trí, tuyên truyền, công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định; kịp thời nắm bắt tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không ảnh hưởng đến nhân sự, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, nắm bắt, xử lý kịp thời dư luận xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu…

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu, số lượng đơn vị bầu cử cấp huyện là 8 đơn vị. Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là 742 đại biểu, số lượng đơn vị bầu cử cấp xã là 207 đơn vị.

Song song với việc dự kiến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, các đơn vị xã, thị trấn cũng tiến hành các hội nghị dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, tiến hành hiệp thương danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, kết quả: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là 742; số người được lập danh sách là 1.501.

Huyện Ứng Hoà chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tiến độ công tác bầu cử
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi kết thúc công tác hiệp thương lần thứ nhất, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng như các xã, thị trấn đã phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cùng cấp chỉ đạo, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử; tiến hành lựa chọn, giới thiệu người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời tổ chức công tác hiệp thương lần thứ 2, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần đại biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố ghi nhận: Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố để ban hành các văn bản tổ chức thực hiện; Thành lập các tổ chức bầu cử đảm bảo theo hướng dẫn và quy định.

Đồng thời, làm tốt công tác quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác bầu cử. Việc chuẩn bị cơ cấu giới thiệu người ứng cử đảm bảo theo NQ số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương; hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 03/02/2021, 02-HD/TU ngày 25/02/2021 của Ban thường vụ Thành ủy và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; tổ chức công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự theo quy định và theo hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Đồng thời, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bước đầu đã thực hiện đảm bảo theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo bầu cử huyện cần tổng hợp, rà soát để chuẩn bị làm tốt công tác lấy ý kiến giới thiệu cử tri, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tiếp tục duy trì 7 đoàn kiểm tra của huyện đối với 29 Đảng ủy xã, thị trấn; kịp thời chỉ đạo hướng dẫn cụ thể để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện thành công. Bên cạnh đó, tổ chức rà soát lại các khu vực bỏ phiếu, thực hiện tốt công trang trí, cổ động trực quan đảm bảo trang trọng, đặc biệt ở các tổ bầu cử, các khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chỉ đạo bầu cử huyện phối hợp, chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, nhất là tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; duy trì và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu.

Tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử để nhân dân biết và hiểu được quyền lợi của mình; nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả trước, trong và sau dịp bầu cử; chủ động xây dựng kịch bản kịp thời ứng phó nếu có dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn huyện.

Nguyễn Xuân Thái

Nguồn :