M
13/04/2021 18:06

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

(LĐTĐ) Sáng nay, 13/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Gần 12.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Quận uỷ Đống Đa quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Thường- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng
Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

Cùng dự hội nghị có các đồng chí thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố: Phó Chủ tịch thường trực Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu và đặc biệt, có hơn 600 cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội với 10 chương trình hành động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong hệ thống Công đoàn Thủ đô đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng
Đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Nghị quyết Đai hội XIII của Đảng, 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tới cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô

Phó Chủ tịch liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu mỗi cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô thể hiện trách nhiệm nêu gương, tập trung chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình, từ đó áp dụng hiệu quả vào các nhiệm vụ công tác Công đoàn của cơ quan, đơn vị mình trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, tại hội nghị, đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Trong đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đi sâu phân tích những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ tầm nhìn và định hướng chiến lược tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược...), để các đại biểu thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng; nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng quán triệt nội dung cơ bản của 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, được ban hành ngày 17/3/2021.

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng
Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại hội nghị

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết đã giúp cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô, đảng viên đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, vận dụng, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu, sau hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Công đoàn Thủ đô phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, cập nhật, bổ sung, sửa đổi chương trình hành động của đơn vị phù hợp thực tế, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm "chủ trương một, chương trình mười, hành động một trăm".

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng
Toàn cảnh hội nghị

Song song đó, các đơn vị phải tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nhận diện chính xác và đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới...

Đặc biệt, đối với các đơn vị có đông công nhân lao động làm việc tập trung tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần chủ động tham mưu với cấp và ban tuyên giáo cấp ủy tại địa phương tổ chức nghiên cứu, phát hành các tài liệu tuyên truyền ngắn gọn như tờ rơi, bản tin … phục vụ việc tuyên truyền Nghị quyết phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả tích cực trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Phạm Diệp

Nguồn :