M
15:54 | 03/08/2019

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

(LĐTĐ) Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thu phí Bảo hiểm y tế: Sẽ linh hoạt để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh
Hà Nội: Tỷ lệ trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đạt 99,78%
Từ 1/6: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thay đổi tên miền truy cập

Tại hội nghị, hơn 200 đảng viên, quần chúng ưu tú cảm tình đảng thuộc Đảng bộ BHXH Thành phố đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

bao hiem xa hoi tp ha noi hoc tap quan triet nghi quyet trung uong 10 khoa xii
Hơn 200 đảng viên, quần chúng ưu tú cảm tình đảng thuộc Đảng bộ BHXH Thành phố tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết

Các đảng viên đã được nghe giới thiệu về những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH TP Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chi bộ và toàn đảng viên trong toàn Đảng bộ, sau hội nghị cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn, nắm chắc tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị, qua đó nâng cao bản lĩnh, trình độ chính trị, tư tưởng, tự giác thực hiện nguyên tắc tổ chức, tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình, trách nhiệm nêu gương, đoàn kết thống nhất trong Đảng, thấy rõ trách nhiệm của tổ chức, đảng viên hướng đến tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

B.D

Nguồn :