M
12/03/2021 22:49

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đồng loạt triển khai hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các huyện khẩn trương báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện cho phép đăng tải nội dung hướng dẫn cài đặt tài khoản VssID trên Website Cổng thông tin điện tử của huyện.

Ứng dụng VssID: Giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa trốn đóng bảo hiểm xã hội Giám sát quá trình đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị qua ứng dụng VssID Bảo hiểm xã hội Việt Nam lý giải việc phải xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng VssID

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện và các đơn vị thuộc Bưu điện Thành phố tổ chức hỗ trợ kê khai giao dịch hồ sơ điện tử (mẫu số 01) và hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động tại các đơn vị theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đồng loạt triển khai hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssID
Cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội cài đặt ứng dụng VssID

Nhóm đối tượng được ưu tiên đầu tiên là người lao động trong các cơ quan hành chính (các cơ quan trung ương, thành phố, huyện, xã) theo phân cấp quản lý thu; phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 28/3/2021.

Tiếp đến là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; và sau đó là người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc các đơn vị sự nghiệp, trong các doanh nghiệp, do các tổ chức quản lý.

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng phân công viên chức tại bộ phận “một cửa” vận động, hướng dẫn tất cả các cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID.

Đồng thời đề nghị Bưu điện Thành phố phối hợp chỉ đạo, phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân khi đến giao dịch tại các Bưu cục/Đại lý thu Bưu điện thực hiện đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cho các cá nhân…

Ngày 16/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức công bố đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số với nhiều tính năng, tiện ích có ý nghĩa thiết thực, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách này của bản thân; qua đó, tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình.

Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai, đã có hơn 620 nghìn lượt tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Phần lớn người sử dụng VssID đều đánh giá cao tính thiết thực, tiện ích của ứng dụng.

B.D

Nguồn :