M
01/06/2020 14:04

4 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành án thương mại

(LĐTĐ) Theo Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, các loại tài sản không được kê biên khi cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại bao gồm:

4 loai tai san khong duoc ke bien cuong che thi hanh an thuong mai Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
4 loai tai san khong duoc ke bien cuong che thi hanh an thuong mai Liên quan Covid-19: tạm dừng triệu tập đương sự, cưỡng chế có huy động lực lượng
4 loai tai san khong duoc ke bien cuong che thi hanh an thuong mai Sửa quy định bán đấu giá tài sản thi hành án
4 loai tai san khong duoc ke bien cuong che thi hanh an thuong mai
Các lực lượng chức năng thi hành án giải quyết vụ việc. (Ảnh: P.T)

- Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức;

- Số thuốc phục vụ phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động;

- Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này nếu không phải là tài sản để kinh doanh;

- Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

H.P

Nguồn :