M
TIN MỚI NHẬN

Tag: thi hành án thương mại -

4 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành án thương mại

14:04 | 01/06/2020

(LĐTĐ) Theo Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, các loại tài sản không được kê biên khi cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại bao gồm:

    Trước         Sau