M
21:15 | 12/07/2019

Điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô:

Ưu tiên triển khai các dự án cấp nước mặt

(LĐTĐ) Để đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân Thủ đô, cả hai nguồn nước là nguồn nước mặt và nước ngầm đều được khai thác sử dụng. Tuy nhiên quy mô khai thác nước ngầm được giảm dần nhằm tăng cường sử dụng nguồn nước mặt.

uu tien trien khai cac du an cap nuoc mat Quản lý và vận hành các công trình cấp nước: Vẫn nỗi lo thiếu nước
uu tien trien khai cac du an cap nuoc mat Kế hoạch cấp nước và thoát nước mùa hè năm 2019
uu tien trien khai cac du an cap nuoc mat Từng bước thay thế nguồn cung cấp nước ngầm bằng nước mặt

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, phạm vi điều chỉnh quy hoạch cấp nước lần này bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với tổng diện tích trên 3.550 km2 với mục tiêu rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn, qua đó xác định nhu cầu sử dụng nước sạch, điều chỉnh phương án phát triển hệ thống cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn theo mô hình cấp nước tập trung và phân tán.

uu tien trien khai cac du an cap nuoc mat
Quy hoạch cấp nước mới sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại khu vực nông thôn.

Mục tiêu quy hoạch đặt ra là đến năm 2020, tỷ lệ dân cư đô thị trung tâm được sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ dân cư đô thị vệ tinh đạt 95-100%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 90-100%. Đến năm 2030, tỷ lệ dân cư đô thị trung tâm được sử dụng nước sạch là 100%; tỷ lệ dân cư đô thị vệ tinh đạt 100%, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 90-100%. Giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2020 đạt dưới 15%.

Để đáp ứng nhu cầu dùng nước của thành phố Hà Nội giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2030, cả hai nguồn nước là nguồn nước mặt và nước ngầm đều được sử dụng. Tuy nhiên quy mô khai thác nước ngầm được giảm dần. Đến giai đoạn đến 2025, thành phố sẽ dừng khai thác nước ngầm tại các trạm xử lý nước ngầm quy mô công suất quá nhỏ, hoạt động không hiệu quả và thay thế bằng nguồn nước mặt từ các nhà máy nước mặt công suất lớn.

Ngoài ra, giai đoạn đến năm 2030 sẽ dừng khai thác nước ngầm tại các nhà máy nước ngầm Tương Mai, Pháp Vân, Hạ Đình là nơi có chất lượng nguồn nước ngầm quá xấu (hàm lượng sắt, độ nhiễm bẩn hữu cơ, hàm lượn amoni rất lớn) dẫn đến chi phí sản xuất nước rất cao nếu như yêu cầu nước sau xử lý phải đạt chất lượng theo quy chuẩn.

Quy hoạch cũng điều chỉnh trong giai đoạn đến năm 2030 dừng hẳn việc khai thác nước ngầm tại các nhà máy tập trung ở khu vực phía Nam Hà Nội. Giai đoạn đến năm 2050 dừng hẳn việc khai thác nước ngầm khu vực phía Tây Hà Nội. Quy mô khai thác nước ngầm tại các nhà máy tập trung tại khu vực trung tâm, khu vực phía Bắc, khu vực phía Đông Hà Nội giai đoạn 2020, 2030, 2050 giảm dần.

uu tien trien khai cac du an cap nuoc mat
Để quy hoạch cấp nước mới thực sự hiệu quả, cần rà soát các dự án cấp nước nông thông đã triển khai nhưng không hiệu quả.

Các nhà máy nước ngầm giảm dần công suất và chuyển thành các trạm bơm tăng áp, nguồn nước dự phòng khi có nguồn nước mặt thay thế và dừng hoạt động từ giai đoạn 2050. Như vậy, nguồn nước sông Hồng, sông Đà, sông Đuống được quy hoạch làm nguồn cung cấp nước thô cho các nhà máy nước mặt quy mô công suất lớn.

Để đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước theo các giai đoạn của Thành phố với việc giảm dần quy mô khai thác nước ngầm của từng khu vực, lưu lượng khai thác các nguồn nước mặt cũng tăng dần theo các giai đoạn. Quy mô khai thác nguồn nước mặt sông Hồng giai đoạn quy hoạch đến 2030 để cấp cho các nhà máy nước sông Hồng là 300 nghìn m3/ngày, nhà máy nước Bắc Thăng Long là 150 nghìn m3/ngày, nhà máy nước Tiến Thịnh là 25 nghìn m3/ngày...

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, phương án quy hoạch sử dụng nguồn nước mặt vừa bảo đảm cấp nước an toàn cho Thành phố vừa bảo đảm việc khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách ổn định và bền vững.

Trước đó, Quy hoạch cấp nước Thủ đô đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai xây dựng một số nhà máy nước mặt quy mô lớn để bổ sung nguồn cấp nước, một số dự án ưu tiên đầu tư như trạm biến áp, trạm bơm tăng áp chính chưa xây dựng; khu vực nông thôn nhiều dự án công trình nước sạch tập trung quy mô xã, liên xã thực hiện còn chậm so với quy hoạch được phê duyệt.

Tuấn Dũng

Nguồn :