M
15:38 | 15/07/2018

Các cấp công đoàn Thủ đô chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm được Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố thông qua mới đây cho thấy, ngay từ đầu năm, Ủy ban kiểm tra (UBKT)  công đoàn các cấp đã giúp cho BCH, BTV công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

cac cap cong doan thu do chap hanh tot quy dinh cua dieu le cong doan viet nam Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra
cac cap cong doan thu do chap hanh tot quy dinh cua dieu le cong doan viet nam Tổng kết công tác kiểm tra công đoàn Thủ đô năm 2017
cac cap cong doan thu do chap hanh tot quy dinh cua dieu le cong doan viet nam Giải quyết kịp thời khiếu nại của NLĐ
cac cap cong doan thu do chap hanh tot quy dinh cua dieu le cong doan viet nam 1.374 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 3.102 cuộc. Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 05 cuộc đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; UBKT công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra được 396 cuộc; UBKT công đoàn cơ sở kiểm tra được 2.706 cuộc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn; tập trung tổng kết các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức thành công Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp từ cơ sở đến thành phố.

Sau Đại hội, công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở; Triển khai thực hiện các hoạt động trong “Tháng Công nhân”; tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai đồng bộ ở các cấp công đoàn.

cac cap cong doan thu do chap hanh tot quy dinh cua dieu le cong doan viet nam
Thành lập CĐCS theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam được các cấp công đoàn Thủ đô coi trọng. Ảnh minh họa.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được các cấp công đoàn chú trọng, hầu hết LĐLĐ quận, huyện đã chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đạt kết quả tốt. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện Nghị định 60 của Chính phủ.

Các đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, Tòa án nhân dân cùng cấp để chuẩn bị cũng như hoàn thiện các hồ sơ tài liệu khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank được các cấp Công đoàn triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cũng cho thấy, ở một số đơn vị công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại như sau: trong xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra còn chưa bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, quyền hạn mới được Tổng Liên đoàn quy định hướng dẫn tại Hướng dẫn số 251/HD-TLĐ ngày 02/3/2017. Việc duy trì chế độ sinh hoạt, họp BTV, BCH, UBKT chưa đầy đủ; biên bản của cuộc họp ghi chưa đúng thể thức văn bản, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học; sau hội nghị BCH thường kỳ chưa ra Nghị quyết để tổ chức thực hiện...

Bên cạnh đó, tỷ lệ các đơn vị nộp thỏa ước lao động tập thể và quy chế đối thoại trong doanh nghiệp còn thấp. Chât lượng thỏa ước lao động tập thể chưa cao, nhiều thỏa ước đã hết hiệu lực nhưng chưa được ký kết lại. Việc tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 60 ở nhiều đơn vị còn hình thức, chưa đúng theo quy định. Một số đơn vị thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời. Hoạt động ở một số CĐCS còn nhiều khó khăn, lúng túng, vai trò công đoàn còn hạn chế.

Từ nay đến cuối năm 2018, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra đồng cấp và cấp dưới việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018, phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 15/11/2018; đôn đốc các đơn vị xây dựng, tổng hợp số liệu báo cáo công tác kiểm tra năm 2018.

Phạm Diệp

Nguồn :