M
14:27 | 14/11/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:

Tổ chức thành công Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022

Vừa qua, Công đoàn (CĐ) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TNMT) đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã dự và phát biểu chỉ đạo.

to chuc thanh cong dai hoi cd nhiem ky 2017 2022 Viện KSND huyện Mỹ Đức tổ chức thành công Đại hội Công đoàn
to chuc thanh cong dai hoi cd nhiem ky 2017 2022 Nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp

Ông Lê Tuấn Định – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ sở TNMT cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, CĐ Sở TNMT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, Ban Chấp hành CĐ được tham gia, đóng góp ý kiến đối với lãnh đạo cơ quan trong nhiều lĩnh vực.

to chuc thanh cong dai hoi cd nhiem ky 2017 2022
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành CĐ Sở TNMT nhiệm kỳ 2017-2022.

Mọi chế độ, quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động đều được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, CĐ cũng đã tuyên truyền vận động CBCNVC trong cơ quan đóng góp ủng hộ các quỹ do CĐ cấp trên phát động như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Ủng hộ đồng bào lũ lụt...

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động: “Người tốt việc tốt”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; Hưởng ướng ngày môi trường thế giới; Các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố; Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, hội thi do CĐ Viên chức Thành phố, Bộ TNMT tổ chức và đạt nhiều giải cao. Những kết quả đạt được trong hoạt động CĐ đã góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐ Sở TNMT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên CĐ chung tay thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể CBCNVC Sở TNMT, nhờ vậy đã khắc phục khó khăn để xây dựng đơn vị ngày một phát triển.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP đề nghị CĐ Sở TNMT cần quan tâm tới việc sinh hoạt CĐ theo đúng quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam. Đồng thời, xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐ cơ sở, đảm bảo việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành CĐ Sở TNMT khóa mới gồm 15 đồng chí. Phó Giám đốc Sở TNMT Lê Tuấn Định tiếp tục được bầu làm Chủ tịch CĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nguyễn Công

Nguồn :