M
12:50 | 20/06/2018

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội:

Tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Ngày 20/6, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2018; Khen thưởng con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc năm học 2017 – 2018 và sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công quý II năm 2018.

tin nhap 20180620113025 Đẩy mạnh các hoạt động thi đua và công tác tuyên truyền giáo dục
tin nhap 20180620113025 Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ
tin nhap 20180620113025 Nhiều hoạt động ngay trong những ngày đầu phát động Tháng công nhân
tin nhap 20180620113025 Khai mạc Giải bóng đá Mini trong CNVCLĐ năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, từ nhiều năm nay nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân tố gia đình, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội luôn chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) quan tâm đến đời sống gia đình của CNVCLĐ, coi xây dựng gia đình hạnh phúc là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội.

tin nhap 20180620113025
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thông qua các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10… Công đoàn ngành đã tổ chức tuyên truyền và lồng ghép các hoạt động về bình đẳng giới, chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hằng năm, để khích lệ các gia đình phấn đấu, Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch tổ chức và gặp mặt, biểu dương “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” và triển khai đến 100% CĐCS.

“Một trong những động lực góp phần thúc đẩy người lao động hưởng ứng thi đua, hăng say lao động sản xuất là công tác khen thưởng, động viên và ghi nhận đúng lúc, kịp thời, đúng đối tượng. Bởi vậy, tôn vinh các gia đình CNVCLĐ và biểu dương các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong học tập luôn nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của người lao động trong ngành” - đồng chí Ngô Minh Hoàn nhấn mạnh.

tin nhap 20180620113025
Đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT cho biết, thời gian tới Ban thường vụ Công đoàn ngành sẽ xây dựng và tăng cường các hoạt động, phong trào để thu hút đông đảo CNVCLĐ ngành

Lần này, trong hàng nghìn gia đình tiêu biểu thuộc CĐCS, Công đoàn ngành đã lựa chọn và biểu dương 63 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” và 105 cháu là con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2017 – 2018.

Trong số 105 cháu có thành tích học tập xuất sắc, phải kể đến nhiều trường hợp đã đạt giải quốc tế, quốc gia và nhiều năm liền đạt học sinh giỏi Thành phố và các cấp như: Cháu Lê Anh Phương, con đồng chí Ngô Thanh Huyền – thuộc Cơ quan Văn phòng Sở, 2 lần đạt giải huy chương đồng Olympic toán học Quốc tế; cháu Nguyễn Quang Huy đạt giải Nhì môn tin học Quốc gia; cháu Nguyễn Quang Thanh đạt giải Nhìn môn tin học quận Ba Đình…

tin nhap 20180620113025
Đồng chí Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, từ nhiều năm nay nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân tố gia đình, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội luôn chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm đến đời sống gia đình của CNVCLĐ

Ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội trong công tác đi sâu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công đoàn ngành GTVT cần tiếp tục triển khai chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước;

tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng vị trí, vai trò và truyền thống của gia đình Việt Nam, đặc biệt là công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong thời kỳ mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CNVCLĐ trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường công tác giáo dục về giới, bình đẳng giới về hạnh phúc gia đình, về chính sách pháp luật, về hôn nhân gia đình, về phòng chống bao lực gia đình…

tin nhap 20180620113025
Trao thưởng cho con CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc năm học 2017 - 2018

tăng cường vai trò của công đoàn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nữ CNVCLĐ; chủ động tham gia với chính quyền, đẩy mạnh tham gia cải thiện môi trường làm việc cho nữ CNVCLĐ, đấu tranh chống các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của phụ nữ; tổ chức kiểm tra những chính sách với lao động nữ, kiến nghị sửa đổi những bất hợp lý và xử lý sai phạm với chính sách bất cập đối với lao động nữ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT cho biết, tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo, thời gian tới Ban thường vụ Công đoàn ngành sẽ xây dựng và tăng cường các hoạt động, phong trào để thu hút đông đảo CNVCLĐ ngành, để phong trào ngày càng phát triển và bền vững.

tin nhap 20180620113025
Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi chào mừng hội nghị

Trao đổi sâu hơn về phương hướng hoạt động thời gian tới, đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế và tuyên truyền để CNVCLĐ hiểu thấu đáo mục đích, ý nghĩa và giá trị của việc xây dựng gia đình tiêu biểu;

thực thiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng thi đua như danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, người tốt việc tốt, giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ…

Đinh Luyện

Nguồn :