M
13:30 | 07/08/2018

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội:

Tham gia hiệu quả trong công tác cải cách hành chính

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước tới các CĐCS và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ).

tham gia hieu qua trong cong tac cai cach hanh chinh Tăng cường cải cách thủ tục hành chính
tham gia hieu qua trong cong tac cai cach hanh chinh Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính

Hưởng ứng thi đua, CBCCVCLĐ đã tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Viên chức và đội ngũ CBCCVCLĐ Thành phố đã tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của Thành phố, tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố tập trung rà soát tất cả các thủ tục hành chính của các sở ban ngành để cắt giảm, phối hợp liên thông các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Qua đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm 30%, lĩnh vực đầu tư giảm 40-60%, trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai giảm 30-50%; tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt trên 70%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98,04%.

Công đoàn cũng tích cực tham mưu với lãnh đạo thành phố sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; giảm bớt khâu trung gian, giảm chi ngân sách, giảm biên chế với nguyên tắc thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn. Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVC có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực.

Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của Thành phố đạt nhiều kết quả, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT xếp thứ 2/63, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 13/63, cao nhất từ trước tới nay.

Ngọc Tú

Nguồn :