M
10:44 | 07/06/2018

LĐLĐ huyện Đan Phượng:

Nhiều mô hình hay trong phổ biến pháp luật

Trong những năm qua, công đoàn từ huyện tới cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể huyện Đan Phượng tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới CNVCLĐ, nhất là các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

nhieu mo hinh hay trong pho bien phap luat Làm rõ công tác phổ biến pháp luật
nhieu mo hinh hay trong pho bien phap luat Phúc Thọ tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tham mưu cho cấp Ủy, UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, xã, thị trấn; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

nhieu mo hinh hay trong pho bien phap luat
Lễ phát động triển khai cuộc thi tìm hiểu “Bộ luật hình sự năm 2015” của CNVCLĐ huyện Đan Phượng năm 2018.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật một cách có trọng tâm, trọng điểm gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của thành phố, của huyện và được triển khai một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bằng nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú như: Treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật…

Cùng với đó, bằng cách làm sáng tạo LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức các buổi Hội nghị tuyên truyền; Hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động, Luật Lao động cho CNVCLĐ trên địa bàn.

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật và văn bản của thành phố mới ban hành, một số nội dung trong chuyên đề pháp luật về phòng chống tội phạm, trong đó đặc biệt là các nội dung về pháp luật phòng chống tội phạm ma tuý, pháp luật phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình.

Đặc biệt, mới đây, để hưởng ứng Kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 02/4/2018 của LĐLĐ Thành phố về việc tuyên truyề, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trong CNVCLĐ, LĐLĐ huyện đã tổ chức triển khai cuộc thi đến 100% các CĐCS trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy, đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên là cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện. Trong đó, nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Riêng phần thi lý thuyết gồm 02 phần: Phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và 18 tuổi trở lên. “Để Cuộc thi đạt kết quả cao huyện đã thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký và bộ phận giúp việc cuộc thi. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn” – chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cho hay.

Có thể nói, các hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai thành các chương trình lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của huyện đã tạo thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Trong thời gian tới, để hướng đến mục tiêu nâng cao công tác tuyên truyền phố biến, giáo dục và tư vấn pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động, LĐLĐ huyện sẽ tập trung tuyên truyền về những thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với NLĐ ; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong CNVCLĐ gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tích cực tham gia cải cách hành chính thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tuấn Dũng

Nguồn :