M
13:24 | 18/05/2018

Phúc Thọ tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Để thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh việc tăng cường và đẩy mạnh các biện pháp tổ chức, quản lý, hành thu, huyện Phúc Thọ luôn xác định, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) nói riêng có vai trò và tác động to lớn tới công tác thu ngân sách.

phuc tho tang cuong tuyen truyen va ho tro nguoi nop thue Xử lý truy thu thuế tại Sabeco và Habeco
phuc tho tang cuong tuyen truyen va ho tro nguoi nop thue Chính sách thuế chuyển lợi về nước và thương mại bảo hộ
phuc tho tang cuong tuyen truyen va ho tro nguoi nop thue Infographic: Bức tranh kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2018

Theo đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT luôn được Chi cục Thuế huyện Phúc Thọ xác định rõ phải đạt được mục đích giúp cho các doanh nghiệp và mọi người dân hiểu được bản chất của thuế, mục đích sử dụng tiền thuế, lợi ích từ tiền thuế mà mỗi người dân được hưởng và lợi ích chung của toàn xã hội.

Đồng thời, qua đó cung cấp, hướng dẫn cho NNT các thông tin về nội dung, chính sách thuế, các quy trình nghiệp vụ, cải cách về thủ tục hành chính thuế; tạo lập mối quan hệ bình đẳng, thân thiện giữa cơ quan thuế và NNT theo hướng NNT là người được phục vụ, là khách hàng của cơ quan thuế...

phuc tho tang cuong tuyen truyen va ho tro nguoi nop thue
Huyện Phúc Thọ luôn chú trọng tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ cho NNT được Chi cục Thuế huyện chú trọng, nhất là tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, thời gian qua ngành Thuế huyện Phúc Thọ đã giới thiệu, hướng dẫn, triển khai giải đáp nhiều chính sách mới, Luật Thuế sửa đổi, bổ sung đến NNT.

Hướng dẫn, hỗ trợ NNT thực hiện các thủ tục hành chính thuế, kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử... bằng nhiều hình thức hỗ trợ như qua điện thoại, tại cơ quan thuế, văn bản, tại các hội nghị đối thoại, tập huấn... nhiều vướng mắc của NNT đã được giải đáp kịp thời, từng bước tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành Luật Thuế.

Ngoài ra, Chi cục Thuế huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các ngành liên quan giải đáp, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 6 doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ cho 87 lượt tổ chức, cá nhân NNT qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế; gửi 100 lượt văn bản qua Email; trả lời 1 văn bản hỏi về chính sách pháp luật thuế; tổ chức 1 lớp tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế 2017 cho 173 NNT.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế huyện tổ chức đối thoại thường xuyên với NNT theo quy chế đã ban hành; tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho Nhà nước. Từ đó, giúp các tổ chức, cá nhân NNT nâng cao ý thức chấp hành luật và các chính sách thuế theo quy định, tạo điều kiện để NNT thực hiện các thủ tục hành chính thuế và nghĩa vụ với Nhà nước được thuận lợi.

Xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Chi cục Thuế huyện Phúc Thọ chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật thuế đến tổ chức, cá nhân NNT. Chủ đề tuyên truyền về thuế được xây dựng chuyên trang, chuyên mục đăng tải theo định kỳ.

Quý I/2018, Chi cục Thuế huyện Phúc Thọ phối hợp, liên kết chặt chẽ với Tổ Thông tin tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện và hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn về công tác tuyên truyền chính sách thuế. Phối hợp với các Đội chức năng rà soát, đề nghị khen thưởng 12 người nộp thuế tiêu biểu chấp hành pháp luật thuế. Tăng cường tuyên truyền thực hiện tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế theo chỉ đạo của Cục thuế thành phố Hà Nội.

Thông qua các hình thức này, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực thuế được phản ánh khá phong phú, toàn diện. Quan trọng hơn, công tác quản lý, trình độ chuyên môn của cán bộ thuế, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như ý thức của cá nhân, doanh nghiệp về nhiệm vụ, công tác thuế ngày càng được nâng cao.

PV

Nguồn :