M
10:26 | 23/10/2018

Lao động là người nước ngoài phải đóng BHXH theo mức nào?

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Văn Thành ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội hỏi: Tôi được biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tôi muốn biết, những đối tượng lao động nước ngoài nào sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc, và nếu tham gia sẽ đóng ở mức nào?

lao dong la nguoi nuoc ngoai phai dong bhxh theo muc nao Thưởng Tết 2019, tăng tuổi hưu lao động nữ, bổ sung mức đóng BHXH …
lao dong la nguoi nuoc ngoai phai dong bhxh theo muc nao Khoản thu nhập nào không bị tính đóng BHXH bắt buộc?

- Thông tin bạn hỏi, báo LĐTĐ xin trả lời như sau: Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018.

Về đối tượng áp dụng, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Nghị định cũng quy định, người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Nghị định này khi: Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người lao động đã đủ tuổi hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động.

Về mức đóng, theo quy định, từ ngày 1/1/2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì người lao động - người sử dụng lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng việc tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

B.Duy

Nguồn :