M
14:08 | 24/07/2018

Khoản thu nhập nào không bị tính đóng BHXH bắt buộc?

Chị Trần Thị Thảo (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) hỏi: Xin quý báo cho biết, những khoản thu nhập nào của người lao động không bị tính đóng BHXH bắt buộc ?

tin nhap 20180724115218 Nhiều khoản chế độ và phúc lợi không tính đóng BHXH bắt buộc
tin nhap 20180724115218 Từ hôm nay, lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH bắt buộc

- Thông tin chị hỏi, BHXH Việt Nam cho biết: Căn cứ vào Khoản 3 Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về “Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc” và theo điểm 2.3 Khoản 2 của Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam thì tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác.

Như vậy, các khoản thu nhập sau đây sẽ không bị tính đóng BHXH bắt buộc: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản tiền hỗ trợ như xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, khi người lao động có người thân kết hôn, khi sinh nhật người lao động; hoặc các khoản trợ cấp cho người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn, khi bị tai nạn lao động, khi bị bệnh nghề nghiệp; các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong Hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015.

N.Lan

Nguồn :