M
15:49 | 21/02/2020

Infographic: Những người từ 13 đến 15 tuổi sẽ được làm những công việc gì?

(LĐTĐ) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang soạn thảo dự thảo Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến 15 tuổi được làm. Theo đó, Bộ đề xuất các công việc như sau:

Nguồn :