M
08:20 | 22/11/2019

Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, phải đi trước một bước và phải được triển khai theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai cụ thể trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể sát với điều kiện thực tế tại địa phương.

huyen ung hoa chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Điểm sáng từ các vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao
huyen ung hoa chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Hiệu quả từ những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn
huyen ung hoa chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Hiệu quả từ các mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo tinh thần của Chương trình 02- CTr/TU của Thành ủy (khóaXVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện Ứng Hòa, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới.

huyen ung hoa chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi
Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Ngọc Trâm).

Trong đó, công tác phối hợp tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện được quan tâm tăng cường: Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện và chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, nội dung xây dựng nông thôn mới; các cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố tới cán bộ, nhân dân.

Công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hội nghị báo cáo viên, Hội nghị chi bộ, Hội nghị quân dân chính, hội thi, tọa đàm, hội thảo, biểu diễn văn nghệ, panô, khẩu hiệu bài viết tuyên truyền, xây dựng các tiểu phẩm mang nội dung tuyên truyền, sát thực, sinh động về công tác xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện hàng tháng phát hành tin, bài viết tuyên truyền, cung cấp thông tin, các văn bản của Trung ương cũng như của Thành phố, của huyện về xây dựng nông thôn mới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tháng phát hành cuốn bản tin Ứng Hòa tới các tổ chức cơ sở đảng trong đó có chuyên mục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung công tác tuyên truyền, chỉ đạo về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã được thường xuyên và tập trung, các hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả. Người dân đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, từ đó nhiệt tình hưởng ứng tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn huyện Ứng Hòa đã có sự đổi thay rõ rệt. Tính đến nay, toàn huyện đã có 19/28 xã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với thời điểm kết thúc giai đoạn 1 (12/2015). Phấn đấu hết năm 2020 toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Minh Khuê

Nguồn :