M
15:27 | 10/01/2019

Hà Nội: Kịp thời in đổi thẻ BHYT cho người tham gia

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời in đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 71/BHXH-CST về việc đổi thẻ BHYT đối với các đối tượng có tiêu chuẩn tại Phòng khám A.

ha noi kip thoi in doi the bhyt cho nguoi tham gia BHXH Việt Nam: Hướng dẫn việc cấp, đổi thẻ BHYT
ha noi kip thoi in doi the bhyt cho nguoi tham gia Sở hữu 2 thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh hưởng chế độ thế nào?

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa ban hành các văn bản về thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu và đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng có tiêu chuẩn tại Phòng khám A sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7045/QĐ-UBND về việc thành lập các phòng khám A thuộc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và triển khai một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố tại Sở Y tế và Sở Nội vụ.

Theo đó, BHXH thành phố Hà Nội đã gửi Công văn số 5890/BHXH-GĐBHYT2 ngày 28/12/2018 về việc khám chữa bệnh BHYT tại các phòng khám A thuộc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế đến các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc và các phòng nghiệp vụ để thống nhất thực hiện một số nội dung: Ngừng ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT từ ngày 1/1/2019 đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố (Phòng khám 1, mã cơ sở KCB 01-008 và Phòng khám 2, mã cơ sở KCB 01-834); Phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (mã cơ sở KCB 01-855); Phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm (mã cơ sở KCB 01-856).

ha noi kip thoi in doi the bhyt cho nguoi tham gia
Đăng ký khám chữa bệnh BHYT

Đối với các trường hợp đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã ngừng ký hợp đồng nêu trên, từ ngày 1/1/2019, các đối tượng sẽ thực hiện chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu về một số bệnh viện. Cụ thể: Các đối tượng tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám 1, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố có mã cơ sở KCB 01-008 thì chuyển về Phòng khám A thuộc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, mã cơ sở KCB 01-002;

Theo hướng dẫn của BHXH TP Hà Nội, đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: Sau khi bộ phận cấp sổ, thẻ cấp lại thẻ BHYT, chuyển đến bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính, căn cứ mã đơn vị cấp thẻ BHYT, bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính chuyển thẻ BHYT đến đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ bưu chính để trả cho đối tượng.

Đối với đối tượng hưu trí: Sau khi bộ phận cấp sổ, thẻ cấp lại thẻ BHYT, chuyển đến bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính để trả cho đối tượng thông qua các Đại lý chi trả bưu điện. Trường hợp đối tượng cần thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh, BHXH huyện thực hiện in và trả ngay cho đối tượng.

Các đối tượng tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám 2, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố có mã cơ sở KCB 01-834 thì chuyển về Phòng khám A thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mã cơ sở KCB 01-859; các đối tượng tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm có mã cơ sở KCB 01-855 thì chuyển về Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, mã cơ sở KCB 01-028; các đối tượng tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng Khám khám sức khỏe cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm có mã cơ sở khám 01-856, chữa bệnh 01-834 thì chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm, mã cơ sở KCB 01-160.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, trường hợp người tham gia BHYT chưa nhận được thẻ BHYT mới (có thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu như trên), BHXH Thành phố đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu dữ liệu thẻ BHYT trên Hệ thống thông tin giám định và giải quyết kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT theo quy định; đồng thời, thông báo để người bệnh nắm được việc chuyển đổi thẻ, hướng dẫn người bệnh sử dụng thẻ BHYT mới khi đi khám chữa bệnh những lần sau.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng có văn bản đề nghị BHXH Thành phố đổi mã thẻ BHYT cho các đối tượng trước đây đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh đã ngừng ký hợp đồng nêu trên để có thẻ BHYT phù hợp với nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các Phòng khám A thuộc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

Nhằm kịp thời in đổi thẻ BHYT cho các đối tượng trên về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu mới, ngày 7/1/2019, BHXH thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 71/BHXH-CST về việc đổi thẻ BHYT đối với các đối tượng có tiêu chuẩn tại Phòng khám A. Công văn nêu rõ, BHXH các quận, huyện, thị xã cần chủ động rà soát dữ liệu cấp thẻ BHYT trên phần mềm TST các trường hợp người tham gia BHYT có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Phòng khám A theo Công văn số 5890/BHXH-GĐBHYT2.

BHXH Thành phố yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện ngay và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông để người tham gia BHYT được biết để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia BHYT.

Bảo Duy

Nguồn :