M
13:50 | 31/12/2019

Công đoàn Thủ đô

Đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển đất  nước bền vững giai đoạn 2019-2023” của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, mới đây, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng, triển khai Kế hoạch “LĐLĐ đồng hành với UBND Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững Thủ đô giai đoạn 2019-2023”. 

dong hanh nang cao nang luc canh tranh cua thanh pho Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn
dong hanh nang cao nang luc canh tranh cua thanh pho Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động
dong hanh nang cao nang luc canh tranh cua thanh pho 9 tháng năm 2019, hoạt động Công đoàn Thủ đô đạt nhiều kết quả quan trọng

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động Thủ đô nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; dổi mới tác phong, chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng doanh nghiệp và sự lớn mạnh của cơ quan, đơn vị từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững Thủ đô.

Kế hoạch đặt ra 7 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó việc phấn đấu 100% tổ chức công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, đổi mới tác phong, chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động; đến năm 2023 có ít nhất 80% công đoàn cơ sở có các hình thức phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, người lao động; 100% tổ chức công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích, tạo động lực để đoàn viên, người lao động hăng say làm việc, gắn bó với tổ chức công đoàn.

dong hanh nang cao nang luc canh tranh cua thanh pho
Thí sinh tham dự kỳ thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019 do UBND và LĐLĐ Thành phố phối hợp tổ chức

Nhằm đạt được các chỉ tiêu, Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức và giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật và kiểm tra thanh tra, giám sát việc thực hiện; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực rộng khắp; tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên, người lao động, tạo động lực làm việc hiệu quả; duy trì và tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp với UBND Thành phố và các Sở, ban, ngành, đoàn thể…

Trong đó, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; thiết thực góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về các dịch vụ xã hội.

Các cấp Công đoàn cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, rèn rũa tác phong nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công doàn cũng phối hợp với chuyên môn quan tâm bồi dưỡng cho đoàn viên, người lao động lòng yêu nghề, bản lĩnh, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng tác phong làm việc mới, có khả năng ứng dụng khoa học- công nghệ hiện đại vào sản xuất, có tư duy hội nhập và tinh thần tự tôn dân tộc.

Đặc biệt, các cấp công đoàn sẽ chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động như: Nâng giá trị, chất lượng bữa ăn ca; ký kết các thỏa thuận với đối tác về thực hiện phúc lợi cho đoàn viên; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả các thiết chế công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình: Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, Quỹ Xã hội… để chăm lo tốt hơn phúc lợi cho đoàn viên, người lao động…

Để tổ chức thực hiện, LĐLĐ Thành phố giao các công đoàn cấp trên cơ sở chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chất lượng công tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của địa phương, ngành.

Đối với công đoàn cơ sở, LĐLĐ Thành phố đề nghị cần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phong trào: “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” phù hợp với đơn vị, doanh nghiệp; thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong đó chú trọng đến các điều khoản nâng cao trách nhiệm chăm lo của doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động, ổn định quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Diệp Phạm

Nguồn :