M
11:09 | 20/04/2018

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018

Đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Hướng về Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức lễ phát động, hội thảo, hội thi và tổ chức đi thăm, tặng quà cho một số nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) có hoàn cảnh khó khăn.

day manh tuyen truyen duoi nhieu hinh thuc Để xảy ra tai nạn chết người, phần lớn do người sử dụng lao động
day manh tuyen truyen duoi nhieu hinh thuc Đưa công tác ATVSLĐ đi vào chiều sâu

Trong tháng 5/2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ chủ trì Hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”; hội thảo “Điều kiện lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và năng suất lao động, an toàn, sức khỏe người lao động”; tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp thành phố. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ đi thăm, tặng quà cho một số nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

day manh tuyen truyen duoi nhieu hinh thuc
Xây dựng cơ quan “Xanh –Sạch – Đẹp” là nội dung được nhiều công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả

Cùng thời điểm này, đồng loạt các cấp công đoàn trên cả nước sẽ có các hoạt động thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong công tác đảm bảo ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ.

Cũng theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, dịp Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biên soạn, in ấn, phát hành 32.000 tờ rơi tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động, về Luật ATVSLĐ và 4.500 tờ tranh tập trung hướng dẫn công tác ATVSLĐ trong một số ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao mất ATVSLĐ như ngành điện, xây dựng, hóa chất

Bên cạnh đó, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong phú, sinh động, thiết thực qua đó đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong công tác ATVSLĐ. Các cấp công đoàn đã tổ chức 3605 cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ với 126.651 người tham gia, 804 Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi các cấp với 36.825 người tham gia. Có 412 đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá về công tác ATVSLĐ.

Tại Hội nghị tổng kết, các cấp công đoàn đã tặng 94 cờ, 1251 bằng khen, 1726 giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; đi thăm, tặng quà cho 4784 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNLĐ. Năm 2017, các cấp công đoàn đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trên 4.419 lớp tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho 516.413 người gồm cán bộ quản lý, người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên...

Đặc biệt, trong năm 2017, Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng của ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về ATVSLĐ trong đó tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, đặc biệt là việc huấn luyện cho người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ…

Đã có 3.225 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về ATVSLĐ tại 5.455 doanh nghiệp. Qua công tác kiểm tra, thanh tra đã phát hiện 3.075 hành vi vi phạm về ATVSLĐ.

Các đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những kết quả làm được, những điểm cần khắc phục và những sai phạm cần phải xử lý, đưa ra những đề xuất, kiến nghị với đơn vị, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác ATVSLĐ. Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tự kiểm tra về ATVSLĐ, đã có 16.223 cuộc đã rà soát, phát hiện được 7.473 nguy cơ rủi ro và 3.955 nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng bổ sung.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính cho biết: Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ cho phù hợp với tình hình mới và thực hiện Luật ATVSLĐ, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/1/2017 về “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được các cấp công đoàn duy trì và phát triển ở các cơ sở lao động có tổ chức công đoàn. Để đẩy mạnh thực hiện phong trào trong tình hình mới, ngoài những nội dung đang thực hiện có hiệu quả, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 3/3/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới có bổ sung 2 nội dung là “Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc” và “Bảo đảm ATVSLĐ gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu”; ban hành Hướng dẫn số 64/HD-TLĐ ngày 10/1/2018 về khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.

N.Lan

Nguồn :