M
16:48 | 04/10/2018

Ngành Bảo hiểm xã hội:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong quý III/2018, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của ngành được các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành cũng tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cho người hưởng, hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

day manh cai cach hanh chinh nang cao chat luong phuc vu Tiếp tục cải cách hành chính để phục vụ người dân
day manh cai cach hanh chinh nang cao chat luong phuc vu Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

day manh cai cach hanh chinh nang cao chat luong phuc vu
Bộ phận “Một cửa” BHXH TP Hà Nội tiếp đón người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục. Ảnh: T.Vân

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3574/BC-BHXH gửi Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III/2018. Trong đó, về thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngày 16/7/2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để hoàn thiện quy trình quản lý, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách; Quyết định 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 về việc công bố Bộ TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ triển khai có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn các chỉ số, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam được nêu tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Thực hiện đẩy mạnh việc cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thời gian tới là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nghiệp vụ của ngành, nhằm khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu cho các đơn vị liên quan và BHXH các tỉnh, thành phố; kết nối với các đơn vị ngoài ngành theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

BHXH Việt Nam cũng đã đồng ý với đề xuất của BHXH TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1/7/2018, người tham gia BHYT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được cấp lại, đổi thẻ BHYT mà không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ BHYT ban đầu. Theo đó, BHXH TP Hồ Chí Minh phân cấp cho BHXH các quận, huyện và Văn phòng BHXH Thành phố thực hiện cấp lại, đổi thẻ cho người tham gia BHYT thuộc các đối tượng: Người có công, hưu trí, cận nghèo, học sinh sinh viên, trẻ em, hộ gia đình... có thể lập hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do điều chỉnh thông tin trên thẻ; đổi mã quyền lợi hưởng BHYT; thay đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu; thời điểm đủ 5 năm liên tục; mất, hỏng... nộp tại bất kỳ cơ quan BHXH quận, huyện nào hoặc Văn phòng BHXH Thành phố.

Trong Quý III/2018, ngành BHXH tiếp tục triển khai hệ thống các phần mềm nghiệp vụ; kiện toàn Hệ thống chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp; nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; duy trì hệ thống mạng WAN, triển khai các giải pháp về an toàn thông tin từ Trung ương đến cấp tỉnh và cấp huyện, đảm bảo kết nối thông suốt và bảo mật thông tin cho các hoạt động của ngành trên môi trường mạng...

Thực hiện công bố công khai TTHC của ngành theo quy định của Chính phủ; đồng thời công khai trên Trang thông tin điện tử của ngành và tổ chức niêm yết tại Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của cơ quan BHXH tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của cơ quan BHXH huyện theo quy định của ngành.

Bên cạnh đó, ngành cũng duy trì việc tổ chức bộ phận "Một cửa" tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và vận hành có hiệu quả Hệ thống "Một cửa điện tử tập trung" trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Trong lĩnh vực cải cách tài chính công, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện và qua tài khoản ATM cho người hưởng thông qua hệ thống các ngân hàng: NN&PTNT, Ngoại thương, Công thương, Đầu tư và Phát triển, Đông Á, Á Châu...

Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

BHXH Việt Nam thực hiện rà soát, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ quản lý của các phòng thuộc 1 đơn vị; kiện toàn Hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành BHXH; Quyết định thành lập 1 phòng để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của ngành BHXH”.

Ngành cũng tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1049/KH-BHXH ngày 29/3/2018 về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai các bước tiếp theo của Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, như: Tổ chức khảo sát thực tế tại BHXH các tỉnh, thành phố; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo khoa học cấp ngành để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam chú trọng tập trung các giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC,NLĐ) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Cụ thể, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về Quy tắc ứng xử của CBCCVC làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngày 20/9/2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 3677/CT-BHXH về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách TTHC, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CBCCVC,NLĐ ngành BHXH. Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã thực hiện kiểm tra tại 20 BHXH tỉnh, thành phố, với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của ngành về công tác tổ chức cán bộ, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong tổ chức thực hiện của các đơn vị.

Bảo Duy

Nguồn :