M
17:30 | 29/11/2017

Huyện Mỹ Đức

Đại hội Công đoàn cơ quan xã Đồng Tâm

Công đoàn (CĐ) cơ quan xã Đồng Tâm vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

dai hoi cong doan co quan xa dong tam Khai mạc Đại hội Công đoàn ngành Công thương Hà Nội lần thứ XI
dai hoi cong doan co quan xa dong tam Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
dai hoi cong doan co quan xa dong tam Đại hội Công đoàn Công ty TNHH dệt nhãn Nhân Mỹ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022

Trong những năm qua, cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do các cấp tổ chức. 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đựơc tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học... do các cấp, các ngành tổ chức.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hợp đồng lao động được nâng lên về nhiều mặt, có tuổi đời trẻ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các chế độ chính sách BHXH, BHYT theo quy định được thực hiện nghiêm túc; thu nhập bình quân đoàn viên khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Tư tưởng chính trị của đoàn viên CĐ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương; tập thể cơ quan luôn đoàn kết một lòng cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mỗi khối, ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

dai hoi cong doan co quan xa dong tam
Ra mắt BCH CĐ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ qua, CĐ xã Đồng Tâm luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt các hội nghị cán bộ, công chức ở cơ quan hàng năm; xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và kế hoạch tổ chức chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên trong việc thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước.

CĐ xã luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên CĐ. Tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ xã hội; quỹ vì người nghèo; quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em và các quỹ từ thiện khác, tạo được niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức CĐ, khơi dậy được truyền thống đoàn kết tương trợ, nhân ái, qua đó có tác dụng giáo dục và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác xã hội.

Ông Đỗ Hữu Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức đánh giá cao những kết quả mà CĐ xã Đồng Tâm đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới CĐ cơ sở phát huy hơn nữa những kết quả đó đạt được, đổi mới nội dung phương thức hoạt động nâng cao trách nhiệm năng lực hiệu quả trong công việc của mỗi đoàn viên CĐ, xây dựng nếp sống văn minh,văn hóa trong cán bộ công chức viên chức người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể và giữ vững mạnh.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017- 2022, bầu 2 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu CĐ huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nguồn :