M
09:49 | 28/11/2017

Khai mạc Đại hội Công đoàn ngành Công thương Hà Nội lần thứ XI

Sáng nay (28/11), Đại hội Công đoàn ngành Công thương Hà Nội lần thứ XI đã chính thức khai mạc tại Hội trường lớn Bộ tư lệnh Thủ đô, với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức. Đây là Đại hội điểm khối ngành để Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố rút kinh nghiệm chỉ đạo Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở toàn thành phố.

khai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xi Tổ chức hội nghị giao lưu giữa các doanh nhân
khai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xi Hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm
khai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xi Nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động
khai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xi
Ban Thường vụ LĐLĐ TP tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố; Đặng Thị Phương Hoa, Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, cùng lãnh đạo ngành Công thương Hà Nội. Tới dự còn có lãnh đạo Công đoàn ngành Công thương các tỉnh Hải Phòng, Đắk Lăk, Quảng Ninh...

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: 5 năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở, sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động CĐ ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của thành phố nên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước đề ra.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao CĐ ngành Công thương trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; chủ động thực hiện Bộ luật Lao động, Nghị quyết 04/CP; thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức CĐ tham gia thương lượng và ký kết, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể... Ngoài ra, các cấp CĐ đã làm tốt việc động viên công nhân viên chức lao động phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các cuộc vận động lớn của thành phố; đặc biệt làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI...

khai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xi
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Qua đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động đã được triển khai có hiệu quả, nhất là các phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế- xã hội cao... Qua các phong trào đã có hơn 2.772 sáng kiến, làm lợi hàng chục tỷ đồng, có 2 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Các phong trào thi đua do CĐ ngành phát động đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, để các phong trào hoạt động của CĐ ngành Công thương Hà Nội trong nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, với phương châm "Vì lợi ích đoàn viên", "Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động", CĐ ngành cần tập trung tham gia xây dựng, ký kết, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; chất lượng bữa ăn ca của người lao động; hướng dẫn công nhân lao độn ký kết hợp đồng lao động, tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và người lao độn,... Tập trung quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kiểm tra giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, chế độ chính sách đối với người lao động; khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, không đóng kinh phí CĐ...

Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cũng đề nghị, CĐ ngành cần chú trọng phát động chất lượng hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình cơ sở, nghề nghiệp... động viên công nhân viên chức lao độn tích cực lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tập trung nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở, coi đây là vấn đề gốc, vấn đề cốt lõi trong hoạt động của các cấp CĐ.

khai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xi
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trước đó, báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Anh Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hà Nội cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Công đoàn ngành Công thương với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua.

Nhằm phát huy cao nhất quyền dân chủ trực tiếp của đoàn viên công đoàn, người lao động, hàng năm, Công đoàn ngành đều chủ động phối hợp với Giám đốc Sở ký văn bản liên tịch, hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động. Kết quả, bình quân 5 năm đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 56,6% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động.

Cũng theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, giúp người lao động nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động và có thể tự bảo vệ khi cần thiết, Công đoàn ngành đã kiện toàn Tổ tư vấn pháp luật và thường xuyên phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn thành phố tăng cường tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động. Thông qua Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, nâng cao vai trò hoạt động của công đoàn trong việc giám sát thực hiện thoả ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Tỷ lệ doanh nghiệp có công đoàn cơ sở ký được thoả ước lao động tập thể đã nâng lên cả về số lượng và chất lượng, nhiều bản thoả ước lao động tập thể đã có những thoả thuận cụ thể.

Trong 5 năm qua, Công đoàn ngành và Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức 30 cuộc tuyên truyền về Luật Công đoàn và Luật Lao động tại doanh nghiệp cho 3.450 công nhân lao động; trả lời 32 vụ việc có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động về đời sống, việc làm, góp phần vào sự ổn định của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhằm giúp công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn phát triển kinh tế gia đình, 5 năm qua Công đoàn ngành đã phối hợp cùng với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô cho 330 người có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 4 tỷ đồng, qua đó đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho đoàn viên công đoàn.

khai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xi
Bà Phạm Thị Phương Anh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hà Nội báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn ngành trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội còn hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm tặng quà, trợ cấp khó khăn thường niên, đột xuất cho gia đình chính sách, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện. 5 năm qua, được sự vận động của tổ chức công đoàn, công nhân viên chức lao động ngành Công thương Hà Nội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đi đầu trong các phong trào từ thiện ủng hộ, đóng góp các loại quỹ: quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác như: ủng hộ chương trình "tấm lưới nghĩa tình, vì ngư dân Hoàng Sa - Trường Sa" và chương trình "nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa", ủng hộ CNLĐ ngành than tỉnh Quảng Ninh và đồng bào một số tỉnh bị ngập úng ảnh hưởng bởi mưa lũ; ủng hộ quỹ xã hội, từ thiện với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để Công đoàn ngành không chỉ quan tâm chăm lo cho người lao động khó khăn của ngành mình mà còn mở rộng sự quan tâm chăm lo đến người lao động thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề trên cả nước...

Ông Phạm Anh Minh cũng cho biết, để tạo ra động lực phát triển, thì biện pháp tốt nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, chính bởi vậy, trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ từ Ngành đến cơ sở luôn diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chẳng hạn như các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… được CNVCLĐ trong ngành nhiệt tình hưởng ứng”. Trong nhiệm kỳ qua, CNVCLĐ ngành Công thương Hà Nội đã có 437 công nhân giỏi cấp ngành; 33 “công nhân giỏi Thủ đô” và phát huy 274 đề tài, sáng kiến được khen thưởng cấp ngành, 63 đề tài sáng kiến tiêu biểu được UBND thành phố tặng Bằng “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”.

Ông Phạm Anh Minh nhận định: “Ý nghĩa to lớn hơn của phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành Công thương Hà Nội là đã góp phần quan trọng tạo đà cho doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của khủng hoảng kinh tế duy trì tốc độ phát triển tốt”... Với những nỗ lực trong nhiệm kỳ 2013- 2018, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội đã vinh dự được tặng thưởng những danh hiệu cao quý: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2012, 2013, 2016; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014; UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015...

Cũng tại Đại hội, bà Phạm Thị Phương Anh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hà Nội đã báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn ngành trong nhiệm kỳ 2013 - 2018. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động gắn với việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành vững vàng về tư tưởng chính trị, đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh.

Các cấp công đoàn từ cơ sở đến cấp ngành luôn giữ vững vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; chủ động tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động hưởng ứng; tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; kết nạp đoàn viên và phát triển tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế, gắn kết với thực hiện tốt nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tích cực xây tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban chấp hành công đoàn ngành khóa mới.

khai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xikhai mac dai hoi cong doan nganh cong thuong ha noi lan thu xi
Đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn ngành Công thương Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Cũng trong buổi sáng nay, Đại hội đã bầu ra 21 đại biểu trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới. Ông Phạm Anh Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương lần thứ X (Nhiệm kỳ 2013 – 2018), cũng được chỉ định là triệu tập viên phiên họp thứ nhất BCH Công đoàn Công Thương Hà Nội lần thứ XI.

Nhóm PV

Nguồn :