M
11:34 | 18/07/2019

Đã chấm dứt hợp đồng, còn được hưởng chế độ thai sản?

(LĐTĐ) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 5 năm, tuy nhiên, nay vì lý do cắt giảm nhân sự, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với từ tháng 7/2019. Người lao động dự kiến sinh vào cuối tháng 11/2019. Vậy, người lao động có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp không? 

da cham dut hop dong con duoc huong che do thai san Từ 1/7: Áp dụng chế độ thai sản theo mức lương cơ sở mới với lao động nam
da cham dut hop dong con duoc huong che do thai san Đi làm trước khi hết chế độ thai sản, có phải đóng BHXH?
da cham dut hop dong con duoc huong che do thai san Có chế độ phụ cấp khu vực khi nghỉ thai sản?

Một bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 5 năm. Nhưng có thời gian đóng bị ngắt quãng do chuyển công ty. Thời gian gần nhất tôi đóng BHXH từ tháng 1/2019 đến hết tháng 6/2019. Vì lý do cắt giảm nhân sự, công ty tôi chấm dứt hợp đồng lao động với tôi từ tháng 7/2019. Hiện tôi đang có bầu, dự kiến sinh vào 22/11/2019. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp không? Mức hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp là như thế nào?

Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:

- Về chế độ thai sản: Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH quy định: Người lao động đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định

Trường hợp của bạn dự sinh vào ngày 22/11/2019 và có thời gian đóng BHXH từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019 thì trong vòng 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019), bạn có 6 tháng đóng BHXH, do đó, bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Theo quy định tại Điều 33, 39 Luật BHXH thì thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con là 6 tháng; mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp thời gian nghỉ có ngày lễ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 tháng lương cơ sở (cho mỗi con) tại tháng bạn sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH.

- Về chế độ BH thất nghiệp: Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm: Trường hợp của bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đã đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

B.D

Nguồn :