M
18:04 | 16/11/2018

Có chế độ phụ cấp khu vực khi nghỉ thai sản?

(LĐTĐ) Anh Trịnh Đình Dũng ở huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) hỏi: Vợ tôi là công chức nhà nước làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực 0,7. Vậy, xin hỏi khi vợ tôi nghỉ sinh con thì mức trợ cấp thai sản của vợ tôi có được hưởng thêm phụ cấp khu vực hay không?

co che do phu cap khu vuc khi nghi thai san Chồng được nghỉ thai sản cùng vợ: Công nhân hưởng ứng, doanh nghiệp lo
co che do phu cap khu vuc khi nghi thai san Từ 1.1.2016, vợ sinh con, chồng được nghỉ thai sản 14 ngày
co che do phu cap khu vuc khi nghi thai san Không phải đóng BHXH khi người lao động nghỉ thai sản

- Nội dung anh hỏi, Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội trả lời như sau: Theo quy định, mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Do tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định không bao gồm khoản phụ cấp khu vực. Do vậy, mức hưởng chế độ thai sản của vợ anh thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định cũng không bao gồm khoản phụ cấp khu vực.

N.L

Nguồn :