M
14:09 | 20/11/2018

Đi làm trước khi hết chế độ thai sản, có phải đóng BHXH?

(LĐTĐ) Chị Kiều Thu Trang ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội hỏi: Tôi nghỉ sinh theo chế độ được 4 tháng, nhưng nay do yêu cầu công việc nên tôi đề nghị được đi làm sớm và đã được Giám đốc Công ty đồng ý. Vậy, trong trường hợp này, tôi có tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản không? Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản, Công ty và tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

di lam truoc khi het che do thai san co phai dong bhxh Có chế độ phụ cấp khu vực khi nghỉ thai sản?
di lam truoc khi het che do thai san co phai dong bhxh [Infographics] Những điểm mới được dự kiến đề xuất về chế độ thai sản
di lam truoc khi het che do thai san co phai dong bhxh Có chế độ thai sản dành cho lao động nữ mổ đẻ?

- Vấn đề chị hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Theo quy định tại Điểm C, Khoản 2 Điều 12 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của chị đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản thì ngoài tiền lương của những ngày đi làm việc, vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định. Thời gian đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản của chị, Công ty và chị phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

B.D

Nguồn :