M
12:14 | 12/07/2018

Công đoàn Viên chức Việt Nam: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng tại hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023) do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức mới đây. 

cong doan vien chuc viet nam trien khai thuc hien tot nghi quyet dai hoi v Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên và người lao động
cong doan vien chuc viet nam trien khai thuc hien tot nghi quyet dai hoi v Hoạt động thiết thực nhân “Tháng hành động vì trẻ em”

Dưới sự chủ trì của lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023)đã tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

cong doan vien chuc viet nam trien khai thuc hien tot nghi quyet dai hoi v
Quang cảnh hội nghị

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Công đoàn Viên chức đã bám sát chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra để triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và các hoạt động chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Thực hiện quy định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ngay từ quý IV năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp, hội nghị người lao động trong khối doanh nghiệp đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiên quyết chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo qui định.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời lưu ý, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần có các giải pháp thật cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tính đến hết tháng 5-2018, các cấp công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị người lao động với kết quả: 652/668 đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, đạt 97,65 %.

Một số doanh nghiệp tổ chức đối thoại giữa giám đốc, ban chấp hành công đoàn và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ. Nhìn chung, nội dung, quy trình, chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động ngày càng được nâng lên, tạo sự đoàn kết, dân chủ trong hoạt động cơ quan. Hầu hết các công đoàn đều chủ động tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung kịp thời các quy chế nội bộ, đặc biệt là quy chế liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động gắn với các phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chủ trương, ký kết các thỏa thuận, hợp tác với các đơn vị về phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tiếp tục hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai đổi và làm mới thẻ đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động đặc biệt nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời lưu ý, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần có các giải pháp thật cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đặc biệt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V cần phát huy vai trò trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí cũng chỉ đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam cần triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ngoài việc thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung như: Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 còn thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thực hiện một số nội dung khác.

Phạm Diệp

Nguồn :