M
11:35 | 25/03/2018

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp đoàn viên, người lao động định kỳ

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động định kỳ mỗi tháng 1 ngày ấn định vào các ngày thứ năm của tuần thứ tư hàng tháng.

chu tich tong ldld viet nam se tiep can bo doan viennld dinh ky Trước hết phải bảo vệ quyền lợi người lao động?
chu tich tong ldld viet nam se tiep can bo doan viennld dinh ky Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho công nhân thoát nước trên phố Đào Tấn
chu tich tong ldld viet nam se tiep can bo doan viennld dinh ky Xúc động khi được Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà Tết

Nội dung trên nằm trong Dự thảo Hướng dẫn việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) do Tổng LĐLĐ Việt Nam soạn thảo và ban hành.

chu tich tong ldld viet nam se tiep can bo doan viennld dinh ky

Theo Dự thảo Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp cán bộ, đoàn viên, NLĐ định kỳ mỗi tháng 1 lần

Theo Dự thảo Hướng dẫn, các cấp CĐ phải tổ chức tiếp cán bộ, đoàn viên, NLĐ thường xuyên vào các ngày làm việc. CĐ các cấp căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn việc tiếp cán bộ, đoàn viên, NLĐ đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo đó, về trách nhiệm của Chủ tịch CĐ các cấp, ngoài việc tiếp cán bộ, đoàn viên, NLĐ theo yêu cầu, còn phải bố trí thời gian lịch tiếp định kỳ công khai. Cụ thể, Chủ tịch CĐ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, mỗi tháng bố trí lịch tiếp từ 1-2 ngày.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp mỗi tháng 1 ngày, ấn định vào các ngày thứ năm của tuần thứ tư hàng tháng. Trường hợp đặc biệt do bận công tác, thì đồng chí Chủ tịch cử cấp phó tiếp.

Về đối tượng và nội dung tiếp, theo Dự thảo Hướng dẫn, cán bộ CĐ xem xét, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của CĐ; tư vấn cho cán bộ CĐ khi họ tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động (cá nhân, tập thể) hoặc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ CĐ trước các cơ quan có thẩm quyền; tư vấn tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật lao động, cung cấp thông tin để góp phần nâng cao chất lượng công tác pháp luật của tổ chức CĐ.

Đối với đoàn viên và NLĐ, xem xét tiếp nhận đơn thư thiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của CĐ; tư vấn, hướng dẫn những vấn đề liên quan đến thi hành chính sách pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động...

Đoàn viên CĐ và NLĐ đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sẽ được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và NLĐ; xem xét chuyển đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn :