M
15:49 | 13/03/2018

Công đoàn Viên chức Thành phố:

Chủ động tham gia cải cách hành chính

Công đoàn Viên chức Thành phố tập hợp đội ngũ đoàn viên hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang công tác ở các ban, cơ quan trực thuộc Thành ủy, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của Thành phố. Không ít CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố là CĐCS của cơ quan, đơn vị có thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, đoàn viên là những người trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính. 

chu dong tham gia cai cach hanh chinh Siết chặt kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu năm
chu dong tham gia cai cach hanh chinh Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa

Chính vì thế, trong những năm qua, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố cũng tích cực tham gia công tác cải cách hành chính với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tư duy đổi mới.

chu dong tham gia cai cach hanh chinh
Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại bộ phận “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh minh họa.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố, những năm qua, đặc biệt trong năm 2017, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc triển khai tuyên truyền về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, các quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng do Thành phố ban hành tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn.

Cùng đó, Công đoàn Viên chức Thành phố chỉ đạo CĐCS tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước”, “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính”, “Đề xuất ý tưởng CCHC”, “Chung tay cải cách TTHC”, “Công đoàn với pháp luật và cải cách hành chính”, Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong CBCCVCLĐ… bằng nhiều hình thức như thi trắc nghiệm, thi sân khấu hóa, đặc biệt là hình thức thi trực tuyến trên máy tính, thu hút đông đảo CBCCVC tham gia, tạo được sự lan tỏa sâu rộng, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ cán bộ CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố về việc thực hiện kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, phòng chống tham nhũng trong CBCCVC; một số nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và một số kết quả ban đầu trong việc xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử của Thủ đô.

Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS đã chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC hằng năm để CBCCVC được thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch công tác, tham gia xây dựng nội quy, quy chế cơ quan.

Các CĐCS cũng tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ; tổ chức cho CBCCVC ký cam kết thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và các quy tắc ứng xử tại cơ quan, tại nơi công cộng do Thành phố ban hành; động viên CBCCVC nỗ lực, nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, tích cực học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp.

“Việc tích cực triển khai công tác tuyên truyền của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải thiện tinh thần phục vụ, phong cách và lề lối làm việc của CBCCVC trong thực thi công vụ, giải quyết các công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”- ông Đặng Văn Hải khẳng định.

Tích cực tham mưu

Cũng theo ông Đặng Văn Hải, với quyết tâm chính trị, sự đồng thuận, nhất trí cao, đội ngũ đoàn viên, CBCCVC thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã tham mưu giúp Thành ủy ban hành Chương trình số́ 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”, Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 25/2/2016 về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 về việc “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô” và nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm mục tiêu phấn đấu Hà Nội là địa phương tiên phong đi đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự đột phá về thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Qua tham mưu của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố, Thành phố đã quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tăng cường đối thoại, tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn, giải quyết các đề xuất của doanh nghiệp; nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, công bằng, thân thiện, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thành phố đã chú trọng, quan tâm việc chuẩn hóa, đơn giản hóa và bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp cũng như tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công theo hướng hiện đại, đa dạng hình thức tiếp nhận hồ sơ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm chi ngân sách, giảm biên chế với nguyên tắc thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn.

Đến nay, công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điển hình, các văn bản được ban hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phát huy vai trò là công cụ quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Thủ đô. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định, đẩy mạnh liên thông thủ tục dịch vụ công mức độ 3 và 4; tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 96% trong toàn Thành phố; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn của các Sở, cơ quan ngang Sở là 99,98%.

Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an Thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư. Hiện Thành phố đã và đang xúc tiến hợp tác với các tổ chức công nghệ lớn để đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền diện tử và Thành phố thông minh.

Sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị Thủ đô, trong đó có đội ngũ CBCCVC thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao qua các chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 3 cả nước (tăng 6 bậc); Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ 2 cả nước.

Ngọc Tú

Nguồn :