M
08:22 | 02/06/2018

Chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 – 2021.

tin nhap 20180601180845 Hiệu quả trong quản lý quá trình đóng - hưởng
tin nhap 20180601180845 Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ có tiền trợ cấp
tin nhap 20180601180845 Báo chí góp phần nâng cao nhận thức và hành động của XH về việc làm và BH thất nghiệp

Cụ thể, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), BH thất nghiệp trong giai đoạn 2019 – 2021 được quy định như sau: Mức chi phí quản lý BHXH năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho nười hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.

tin nhap 20180601180845
Lao động làm hồ sơ hưởng chính sách BH thất nghiệp tại Hà Nội

Mức chi phí quản lý BH thất nghiệp năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BH thất nghiệp (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng BH thất nghiệp) được trích từ quỹ BH thất nghiệp. Trường hợp thực hiện thu, chi BHXH, BH thất nghiệp trong năm không đạt dự toán, thì mức chi phí quản lý tính trên số thực thu, thực chi.

Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, người lao động thực hiện chính sách BH thất nghiệp của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

B.D

Nguồn :