M
10:59 | 05/05/2018

Các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Qua thực hiện hàng chục ngàn cuộc kiểm tra của các cấp công đoàn Thủ đô trong 5 năm qua (2013-2018) cho thấy, về cơ bản công đoàn các cấp đã chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn cấp trên và cấp mình.

cac cap cong doan thu do thuc hien nghiem dieu le cong doan viet nam Thêm 2 CĐCS mới thuộc Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội
cac cap cong doan thu do thuc hien nghiem dieu le cong doan viet nam LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Thành lập CĐCS theo Điều 17 Điêu lệ Công đoàn Việt Nam
cac cap cong doan thu do thuc hien nghiem dieu le cong doan viet nam Thành lập CĐCS theo Điều17 Điêu lệ CĐ Việt Nam

LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm, Ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Trong nhiệm kỳ qua, (2013-2018), UBKT công đoàn các cấp đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 27.224 cuộc. Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 133 cuộc; UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 5.283 cuộc, UBKT CĐCS kiểm tra 21.808 cuộc.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và quy định của tổ chức công đoàn; kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình công tác của công đoàn cấp mình và cấp trên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của công đoàn; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, UBKT, quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức công đoàn với chính quyền, chuyên môn, các cơ quan chức năng đồng cấp; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

cac cap cong doan thu do thuc hien nghiem dieu le cong doan viet nam
Các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện duy trì sinh hoạt Ban chấp hành, Ban Thường vụ đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ảnh minh họa.

Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản công đoàn các cấp đã chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn cấp trên và cấp mình

Công đoàn các cấp triển khai có hiệu quả 5 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố, Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình; duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đúng quy định, nội dung sinh hoạt thiết thực, dân chủ; triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn cấp trên và cấp mình; tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ đúng quy định của Điều lệ; BCH, Ban thường vụ công đoàn chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế; thực hiện công khai tài chính công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được tập trung chỉ đạo, trong nhiệm kỳ hầu hết công đoàn cấp trên cơ sở đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Công đoàn các cấp đã xây dựng, tổ chức thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và UBKT, quy chế phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp; hoạt động của các cấp công đoàn thiết thực, chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện dân chủ, đúng quy trình; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, UBKT công đoàn các cấp khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đều có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, ra kết luận bằng văn bản, đánh giá ưu điểm để phát huy, khuyết điểm của từng nội dung để khắc phục, đồng thời cũng nêu giải pháp, kiến nghị với lãnh đạo, chuyên môn của các đơn vị để thực hiện tốt việc phối hợp với công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật.

Những đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam là UBKT LĐLĐ các quận Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, LĐLĐ huyện Gia Lâm, Công đoàn Viên chức Hà Nội, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội…

“Thông qua công tác kiểm tra đã góp phần tích cực trong việc triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh”- ông Lương Quang Thành khẳng định.

Cũng theo ông Lương Quang Thành, trong nhiệm kỳ 2018-2023 này, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy vai trò giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Mục tiêu đặt ra là, hàng năm, UBKT công đoàn các cấp kiểm tra đồng cấp ít nhất một lần/năm; UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra từ 20 đến 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cở sở và hỗ trợ UBKT công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 5 đến 7 CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố; UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã kiểm tra từ 15 đến 20 CĐCS; hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp từ 10 đến 20 CĐCS; UBKT công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty kiểm tra từ 10 đến 15 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp kiểm tra từ 7 đến 10 CĐCS; UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra từ 07 đến 10 CĐCS; UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra đồng cấp và kiểm tra tổ công đoàn, công đoàn bộ phận.

Nguồn :