M
16:26 | 02/04/2018

Thêm 2 CĐCS mới thuộc Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội

Mới đây, Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội tổ chức thành lập 02 CĐCS: Công đoàn Công ty TNHH Thương mại MAXX SPORTS Việt Nam và Công đoàn Công ty TNHH MAXPORT MILITED (Việt Nam), kết nạp 81 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn.

tin nhap 20180402154431 Đại hội đại biểu CĐCS Công ty Cổ phần May 40
tin nhap 20180402154431 Tập huấn kỹ năng tổ chức Đại hội, Hội nghị CĐCS
tin nhap 20180402154431 Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017

Công ty TNHH Thương mại MAXX SPORTS Việt Nam và Công ty TNHH MAXPORT MILITED (Việt Nam) là hai đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu hiện có 95 lao động. Sau một thời gian được Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội tuyên truyền Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Giám đốc hai Công ty và 81 cán bộ, lao động đã tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn.

tin nhap 20180402154431

Lễ thành lập CĐ Công ty TNHH Thương mại MAXX SPORTS Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội đã chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn 02 cơ sở thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ cho các đ/c đoàn viên thực hiện tốt 7 quyền, 4 nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Ánh Tuyết Tổng Giám đốc công ty TNHH MAXPORT MILITED (Việt Nam) thay mặt lãnh đạo 02 công ty đã phát biểu khẳng định sự ra đời của tổ chức công đoàn 02 công ty có ý nghĩa quan trọng đối với Ban Giám đốc và ngư­ời lao động 02 đơn vị; đồng thời cũng khẳng định sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BCH công đoàn hoạt động. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng đề nghị Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội quan tâm, hư­ớng dẫn chỉ đạo cho CĐCS hoạt động tốt, sớm đi vào nề nếp góp phần để 02 công ty phát triển bền vững.

Nguồn :