M
18:31 | 01/03/2020

Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo:

Bảo vệ quyền lợi cho trên 350 người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, thông qua việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã giúp bảo vệ quyền lợi cho trên 350 người lao động.    

bao ve quyen loi cho 350 nguoi lao dong Coi trọng việc đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động
bao ve quyen loi cho 350 nguoi lao dong Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động
bao ve quyen loi cho 350 nguoi lao dong Chú trọng bảo vệ quyền lợi người lao động

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, năm qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn Thành phố đã thực hiện tốt việc tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ tiếp người lao động, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phân loại đơn, mở sổ ghi chép, theo dõi chi tiết đơn thư, mời người có đơn lên làm việc làm rõ nội dung đơn, thực hiện ghi biên bản làm việc với người có đơn, đặt lịch làm việc với công đoàn cơ sở, làm việc với người sử dụng lao động để giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cụ thể, UBKT các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp 217 lượt người đến khiếu nại, tố cáo. Trong đó, LĐLĐ Thành phố tiếp 65 lượt, Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp 142 lượt, công đoàn cơ sở tiếp 10 lượt.  Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp nhận tổng số 129 đơn của cán bộ, đoàn viên và người lao động, giảm hơn so với năm 2018 là 02 đơn (khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có 118 đơn, tố cáo có 11 đơn). Trong đó, LĐLĐ Thành phố nhận 36 đơn, Công đoàn cấp trên cơ sở nhận 76 đơn, công đoàn cơ sở nhận 17 đơn.

bao ve quyen loi cho 350 nguoi lao dong
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố nắm bắt tình hình đời sống,việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Ảnh minh họa

Sau khi nhận đơn, UBKT các cấp Công đoàn đã tiến hành xử lý, phân loại. Có 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của LĐLĐ Thành phố, UBKT LĐLĐ Thành phố đã tham mưu Ban chấp hành giải quyết và trả lời theo đúng quy định. Còn lại 127 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác đã được các cấp Công đoàn xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật như: chuyển đơn, hướng dẫn công nhân viên chức lao động gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đối với những đơn có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã được các cấp Công đoàn tham gia với các cơ quan Nhà nước và tổ chức khác để giải quyết.

Kết quả, các cấp Công đoàn Thành phố đã tham gia giải quyết được 117 đơn, bảo vệ 33 người được trở lại làm việc, 03 người được hạ mức kỷ luật, 42 người được giải quyết về tiền lương, 3 người được giải quyết quyền lợi về trợ cấp thôi việc, 80 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm xã hội, 69 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm y tế, 84 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp, 42 người được giải quyết về quyền lợi khác với tổng số tiền được hỗ trợ 102.471.000đ.

 

Nguồn :