Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình Đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở: Phải bảo đảm dân chủ công khai 30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

Chiều 16/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị phát động Tháng Công nhân, Thành hành động về ATVSLĐ; ra mắt trang fanpage LĐLĐ quận Ba Đình; tổng kết cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024.

Dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành…

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình phát động Tháng Công nhân năm 2024
Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi phát biểu tại Hội nghị.

Thông tin tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi cho biết, thời gian qua, hưởng ứng Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”; hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” do LĐLĐ Thành phố phát động, LĐLĐ quận Ba Đình đã có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ đến các Công đoàn cơ sở.

Các hoạt động trong tháng 5 tới đây sẽ được thực hiện theo chủ đề của các tuần, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền đến Công đoàn cơ sở và các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từ đó củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam cùng các cấp Công đoàn Thủ đô, quận Ba Đình vững mạnh.

Đồng thời động viên đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đội ngũ công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của từng doanh nghiệp, giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quận Ba Đình, của Thủ đô và đất nước; tập trung chủ yếu vào các chương trình phúc lợi đoàn viên, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, nâng cao văn hoá tinh thần cho người lao động; tuyên truyền, tư vấn pháp luật, đối thoại giữa các cấp chính quyền với đoàn viên, người lao động, kịp thời giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất hợp pháp, chính đáng của người lao động; tôn vinh công nhân lao động giỏi trong phong trào thi đua yêu nước và sáng tạo trong doanh nghiệp; thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động khó khăn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Phát huy truyền thống và thành tích đạt được trong nhiều năm qua, hướng tới mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày càng ổn định và phát triển’’, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi kêu gọi và đề nghị toàn thể đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao nhất hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ quận năm 2024 với 5 nội dung cụ thể.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”.

Các Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ, về truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam đến đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị công tác.

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình phát động Tháng Công nhân năm 2024
Quang cảnh Hội nghị.

Thứ hai, thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”, tổ chức chương trình “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, cùng các hoạt động thăm hỏi... để kịp thời động viên, trực tiếp giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc sao cho phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị.

Đặc biệt quan tâm, tham gia giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động; tìm giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động một cách bền vững; làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân trong quận Ba Đình.

Thông qua hoạt động Tháng Công nhân để tôn vinh, khen thưởng “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”; góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của tổ chức Công đoàn; động viên, khích lệ người lao động ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; tập trung đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đo kiểm tra môi trường lao động; khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Người lao động cần chủ động, tích cực, tự giác thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động, trang bị kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình; trau dồi, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề và ý thức kỷ luật trong lao động.

Thứ tư, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn và người sử dụng lao động để triển khai các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 do LĐLĐ quận phát động, tạo được sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội đối với tổ chức Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ.

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, gắn với hoạt động cụ thể có ý nghĩa thiết thực với người lao động như: Tổ chức Ngày hội văn hoá thể thao cho công nhân, Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho người lao động hoặc triển khai các hoạt động với các đối tác phúc lợi nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị công tác.

Thứ năm, gắn việc tuyên truyền và tổ chức hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 với việc tổ chức các hoạt động triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

“Với tinh thần quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ 17, Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ 11, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc và kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ quận tích cực, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội của năm 2024; thiết thực lập thành tích chào mừng 63 năm Ngày thành lập quận Ba Đình, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ quận Ba Đình ngày càng lớn mạnh”, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi nhấn mạnh.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vĩnh Phúc: Thu giữ gần 25.000 sản phẩm nhập lậu bán qua kênh Facebook

Vĩnh Phúc: Thu giữ gần 25.000 sản phẩm nhập lậu bán qua kênh Facebook

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ gần 25.000 sản phẩm nhập lậu bán qua mạng xã hội Facebook qua tài khoản "Nguyễn Kiên...".
Huyện Mê Linh (Hà Nội): Phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn đông lạnh nghi nhập lậu

Huyện Mê Linh (Hà Nội): Phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn đông lạnh nghi nhập lậu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra một kho lạnh trên địa bàn huyện Mê Linh, quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục tấn thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.
Dấu ấn Công đoàn quận Cầu Giấy trong "Tháng Công nhân" năm 2024

Dấu ấn Công đoàn quận Cầu Giấy trong "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) “Tháng Công nhân” năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra đúng dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024)... Với ý nghĩa đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã để lại nhiều dấu ấn trong tổ chức hoạt động sôi nổi hướng về cơ sở.
Lan tỏa nét đẹp văn hóa qua "Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc" năm 2024

Lan tỏa nét đẹp văn hóa qua "Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc" năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 21/5, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình "Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2024".
Mua sắm với loạt ưu đã và quà tặng hấp dẫn tại Tuần lễ Cảm ơn của UNIQLO

Mua sắm với loạt ưu đã và quà tặng hấp dẫn tại Tuần lễ Cảm ơn của UNIQLO

(LĐTĐ) Ngày 21/5 - UNIQLO, chính thức công bố kế hoạch khởi động Tuần lễ Cảm ơn (Kanshasai) trên khắp hệ thống 23 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến từ ngày 24/5 đến ngày 2/6/2024.
100 công nhân lao động huyện Thạch Thất được khám sức khỏe miễn phí

100 công nhân lao động huyện Thạch Thất được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Chiều ngày 21/5, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”; khám, tư vấn sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 100 đoàn viên, người lao động năm 2024.
Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân

Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Cùng với các hoạt động chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh lao động giỏi, lao động sáng tạo...

Tin khác

Dấu ấn Công đoàn quận Cầu Giấy trong "Tháng Công nhân" năm 2024

Dấu ấn Công đoàn quận Cầu Giấy trong "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) “Tháng Công nhân” năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra đúng dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024)... Với ý nghĩa đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã để lại nhiều dấu ấn trong tổ chức hoạt động sôi nổi hướng về cơ sở.
100 công nhân lao động huyện Thạch Thất được khám sức khỏe miễn phí

100 công nhân lao động huyện Thạch Thất được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Chiều ngày 21/5, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”; khám, tư vấn sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 100 đoàn viên, người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới

(LĐTĐ) Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, mới đây, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã chỉ đạo Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH May mặc Thuận Tín tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty theo điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Nâng cao kiến thức pháp luật, chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật, chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Hơn 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) hào hứng tham dự chương trình Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức.
Sôi nổi Hội thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2024

Sôi nổi Hội thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2024

(LĐTĐ) Mới đây, tại nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao huyện Đan Phượng tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao trong công nhân, viên chức, lao động huyện năm 2024.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi cho buổi Đối thoại “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi cho buổi Đối thoại “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động”

(LĐTĐ) Sáng mai (22/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động”.
Kinh nghiệm triển khai hiệu quả các cuộc thi trực tuyến

Kinh nghiệm triển khai hiệu quả các cuộc thi trực tuyến

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An và LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá là hai đơn vị luôn dẫn đầu các cuộc thi trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trong thời gian qua.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ lắng nghe, chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ lắng nghe, chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 23/5 tới đây, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp 262 đoàn viên mới

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp 262 đoàn viên mới

(LĐTĐ) Trong tháng 5/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở, kết nạp 262 người lao động vào tổ chức Công đoàn.
Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

(LĐTĐ) Ngày 20/5/2024, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các đơn vị tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động