Vững bước dưới cờ Đảng

(LĐTĐ) Chào Xuân Tân Sửu 2021 cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hân hoan chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ khai mạc ngày 25/1 tại thủ đô Hà Nội. Nhìn lại 91 năm qua, đặc biệt sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII (2016 - 2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
90 mùa Xuân có Đảng Giai điệu mùa Xuân Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân
Vững bước dưới cờ Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu

Những trang sử vẻ vang

Ngày 3/2/1930 đánh dấu thời khắc đặc biệt của lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đây giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đã có chính đảng lãnh đạo. Với niềm tin sắt son vào Đảng, vào Mặt trận Việt Minh, chỉ 15 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Việt Nam đã nhất tề đồng lòng làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, đưa nước ta từ thân phận nửa phong kiến, nửa thuộc địa thành quốc gia độc lập, quyền làm chủ thuộc về nhân dân.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nước ta thực sự thành quốc gia độc lập.

Độc lập dân tộc chưa lâu, thực dân Pháp lại quay trở lại. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954), buộc Chính phủ Pháp và các bên liên quan phải ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị Giơ-ne-vơ để ký kết thống nhất thiết lập nền hòa bình trên toàn cõi Đông Dương.

Đồng thời, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời hai miền Nam - Bắc chờ tổng tuyển cử tự do. Song vì hoàn cảnh lịch sử, thực dân Pháp vừa rút khỏi Việt Nam thì đế quốc Mỹ đã can thiệp và sau đó đưa quân vào tham chiến tại Việt Nam nên phải mất hơn hai mươi năm sau, vào ngày 30/4/1975 chúng ta mới hoàn thành sứ mệnh thu giang sơn về một mối.

Nước nhà độc lập, nhưng do hậu quả của chiến tranh nên kinh tế còn kiệt quệ thì chính trong giai đoạn 1978-1988, một lần nữa cả dân tộc phải “gồng mình” đánh bại hai cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và Tây Bắc của Tổ quốc. Nền kinh tế càng trắc trở hơn bởi mất hơn 1 thập kỷ duy trì quản lý kinh tế bao cấp.

Đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó khăn. Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, không chịu khuất phục trước đói nghèo, lạc hậu, Đảng ta đã nhận biết được những khiếm khuyết trong quản lý và đã đề ra cương lĩnh đổi mới. Đại hội VI của Đảng thực sự đã mở ra con đường đổi mới để nền kinh tế Việt Nam dần hội nhập vào kinh tế toàn cầu, cởi trói cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế có điều kiện vươn lên cùng phát triển…

35 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thu được những thành quả chưa từng có trong lịch sử trên mọi phương diện kinh tế - xã hội. Về kinh tế, từ quốc gia nghèo nàn, thiếu ăn triền miên, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình (GDP bình quân đầu người khoảng 3.500 USD năm 2020). Đồng thời, Việt Nam cũng vươn lên thành quốc gia nằm trong tốp dẫn đầu thế giới xuất khẩu các mặt hàng nông sản (gạo, cà phê luôn xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới), đáp ứng tốt cho bài toán an ninh lương thực toàn cầu.

Trên bình diện chính trị - ngoại giao, từ một quốc gia bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quan trọng của thế giới và khu vực; vị thế, uy tín chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Không những vậy, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược với một số cường quốc, nước lớn trên thế giới. Ở khía cạnh thương mại, Việt Nam đã chủ động tham gia thiết lập luật chơi thương mại toàn cầu. Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia ký Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cả đa phương lẫn song phương nhiều nhất trên thế giới. Điều đặc biệt, thể chế kinh tế thị trường ngày càng được hoàn thiện.

chỗ kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, đến nay kinh tế tư nhân đã vươn lên thành cực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Mọi thành phần kinh tế đều có quyền, cơ hội ngang nhau trong phát triển. Trên bình diện quốc phòng - an ninh, chúng ta một mặt tạo ra môi trường hòa bình, một mặt không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc.

Những dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII

Hòa vào thắng lợi chung trên chặng đường 91 năm qua kể từ ngày Đảng ta ra đời, đặc biệt 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII (2016 - 2020) đã thu được nhiều thành quả nổi bật, góp phần tạo thế và lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Theo Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển xin ý kiến đóng góp của Nhân dân trước khi hoàn thiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, thì tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, ở mức bình quân 6,8%.

Mặc dù năm 2020 kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 ước đạt khoảng 5,9% và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt khoảng 7,3% và của khu vực dịch vụ đạt khoảng 6,0%; tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ (bao gồm xây dựng) theo giá cơ bản trong GDP tăng từ mức 73% năm 2015 lên khoảng 75,4% năm 2020.

Vững bước dưới cờ Đảng
Trong nhiệm kỳ qua, đất nước ta đã thu được nhiều thành quả quan trọng (Toàn cảnh Đại hội Đảng lần thứ XII - Ảnh: TTXVN)

Quy mô GDP tiếp tục được mở rộng, đến năm 2020 ước đạt 268,4 tỉ USD, tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD/người, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015. Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích luỹ - tiêu dùng, tiết kiệm - đầu tư, năng lượng, lương thực, lao động - việc làm,… tiếp tục được bảo đảm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt gần 9,2 triệu tỉ đồng, bằng 33,5% GDP, đạt mục tiêu bình quân 5 năm (32 - 34%).

Cơ cấu đầu tư chuyển dịch tích cực, tỉ trọng đầu tư của khu vực nhà nước giảm, phù hợp với định hướng cơ cấu lại đầu tư công và giảm dần sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, nhất là các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối. Tỉ trọng vốn đầu tư từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng nhanh từ mức 38,3% năm 2015 lên khoảng 45,6% năm 2020.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, vốn đăng ký đạt mức kỷ lục là 39 tỉ USD (năm 2019). Hiệu quả đầu tư cải thiện, hệ số ICOR giai đoạn 2016 - 2019 đạt 6,1 (thấp hơn giai đoạn 2011 - 2015 là 6,3). Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19, hệ số ICOR năm 2020 tăng lên và giai đoạn 2016 - 2020 ước khoảng 8,5.

Đi liền với đó, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang dần được hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập. Đã hình thành hệ thống pháp luật về kinh tế khá đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu hoạt động. Vai trò của Nhà nước đã được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường, về cơ bản, đã thiết lập được khung pháp luật và bộ máy thực thi hiệu quả hơn.

Cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân để có phản ứng chính sách kịp thời, giải quyết ngay và dứt điểm những vướng mắc, bất cập của môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội. Hoạt động luật sư, công chứng, trợ giúp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có bước phát triển mạnh. Thị trường dịch vụ pháp lý có bước phát triển mới, bước đầu có đóng góp tích cực cho việc quản trị rủi ro pháp lý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thể chế phát triển thị trường bất động sản và quyền sử dụng đất được hoàn thiện và hoạt động bền vững hơn, huy động được nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn cung và lượng giao dịch thành công ở các phân khúc thị trường bất động sản, nhất là nhà ở đều có sự tăng trưởng tốt. Các tổ chức trung gian hỗ trợ thị trường đã hình thành và đi vào hoạt động ổn định. Gồm: Hệ thống sàn giao dịch bất động sản, tư vấn, quản lý bất động sản, các tổ chức tài chính, tín dụng, các hội nghề nghiệp.

Các giải pháp phát triển thị trường lao động được chú trọng thực hiện; công tác nghiên cứu, dự báo, khớp nối cung - cầu lao động và cập nhật hệ thống thông tin thị trường lao động được tăng cường. Chất lượng việc làm dần được cải thiện, lao động làm việc trong khu vực phi chính thức dần dịch chuyển sang khu vực chính thức. Thể chế thị trường khoa học và công nghệ ngày càng được hoàn thiện và phát triển.

Các tổ chức dịch vụ tư vấn, giám định, thẩm định, đánh giá, ươm tạo, môi giới chuyển giao công nghệ được khuyến khích hình thành và phát triển. Các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch, sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ được tổ chức định kỳ; tổng giá trị các giao dịch mua bán công nghệ tăng mạnh hằng năm.

Quy mô nguồn nhân lực tăng lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực đột phá; các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại được ứng dụng nhanh chóng, rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia bắt đầu hình thành. Quy mô nhân lực của nền kinh tế có sự gia tăng rõ nét trong tất cả các ngành, lĩnh vực, ước năm 2020 có khoảng 54,6 triệu người (tăng so với mức 53,2 triệu người năm 2015).

Cơ cấu lao động chuyển dịch từ khu vực năng suất lao động thấp sang khu vực năng suất lao động cao. Công tác đào tạo nhân lực đã có những thay đổi theo hướng tập trung nâng cao chất lượng; đào tạo gắn kết với nhu cầu lao động của địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động; bước đầu áp dụng các phương pháp đào tạo của các tổ chức đào tạo nhân lực quốc tế. Giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Nhân lực chất lượng cao tăng cả về số lượng và chất lượng, trong đó một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ khu vực và quốc tế như công nghệ thông tin, y tế, công nghiệp xây dựng, cơ khí...

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đang được tích cực triển khai. Đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018), trong đó chuyển dần từ việc cung cấp kiến thức, kỹ năng sang phát triển năng lực, phẩm chất học sinh... Kết cấu hạ tầng, các lĩnh vực y tế, văn hóa, an ninh- quốc phòng, đối ngoại… cũng thu được nhiều thành tựu nổi bật...

Song hành với thành tựu về kinh tế- xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Có thể nói nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần tạo nên một Ban Chấp hành Trung ương, tập thể Đảng bộ, chi bộ ở các địa phương, cơ sở vững mạnh có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp đề ra. Xác định “Đảng là máu thịt của Nhân dân”, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trước những diễn biến bất lợi của tình hình chính trị quốc tế, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta cơ bản hoàn thắng thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trên bình diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương Đảng đã làm quyết liệt công tác này, với phương châm: “Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, chăm lo đời sống Nhân dân là cốt lõi”; “Lấy xây để chống”. Nhờ đó nhân dân ngày càng có niềm tin vào Đảng. Sinh thời Bác Hồ từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Xác định dân là gốc, nên một khi “Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, dân luôn tin Đảng” thì sẽ tạo nên sức mạnh vô địch không gì ngăn cản nổi. Đây là một trong những nét nổi bật trong bức tranh tươi sáng nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII.

Gửi trọn niềm tin

Chào mừng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII, chào Xuân mới Tân Sửu, trên nền tảng những thành quả đã đạt được thời gian qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra thời kỳ mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: Hòa bình và thịnh vượng!

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu, toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân Thủ đô Anh hùng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Thủ đô nói riêng luôn vững bước dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ra sức học tập, sáng tạo, hăng say lao động, sản xuất, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu để cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên những mùa Xuân thắng lợi!

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

335 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

335 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

(LĐTĐ) Chiều 21/9/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại một ...
DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

(LĐTĐ) DrAid cho Covid -19 - sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa ...
Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhân ngày Tết Trung thu, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trao tặng 186 suất quà Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em nhỏ là con ...
Ngày 21/9, có thêm 11.692 ca mắc Covid-19

Ngày 21/9, có thêm 11.692 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 21/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã 6.521 ca, tiếp đến là ...
Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Không chỉ đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mà con của họ cũng nhận được sự quan tâm ...
Ngày 21/9, Hà Nội thêm 13 ca Covid-19 tại khu cách ly và phong tỏa

Ngày 21/9, Hà Nội thêm 13 ca Covid-19 tại khu cách ly và phong tỏa

(LĐTĐ) Tính từ 18 giờ ngày 20/9 đến 18 giờ ngày 21/9, Hà Nội ghi nhận 13 ca Covid-19, trong đó, 2 ca tại khu phong tỏa, 11 ca tại khu ...
[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình

[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ...

Tin khác

Một chính sách nhân văn

Một chính sách nhân văn

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Dự thảo Nghị định có một số điểm có lợi cho người lao động.
Giám đốc điều hành COVAX: Việt Nam thực hiện tiêm chủng thông minh, khoa học, minh bạch, kịp thời và hiệu quả

Giám đốc điều hành COVAX: Việt Nam thực hiện tiêm chủng thông minh, khoa học, minh bạch, kịp thời và hiệu quả

(LĐTĐ) Giám đốc điều hành Chương trình COVAX Aurélia Nguyen đánh giá Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng rất thông minh, khoa học, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; khẳng định COVAX coi Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình trong triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng và phòng, chống dịch.
Pfizer công bố dữ liệu an toàn và hiệu quả của vaccine với trẻ 5-11 tuổi

Pfizer công bố dữ liệu an toàn và hiệu quả của vaccine với trẻ 5-11 tuổi

Hãng Pfizer và đối tác BioNTech ngày 20.9 đã công bố dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vaccine COVID-19 với trẻ em 5-11 tuổi.
Hơn 7,3 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được hỗ trợ đợt 3

Hơn 7,3 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được hỗ trợ đợt 3

(LĐTĐ) Hơn 7,3 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người, bắt đầu từ cuối tuần này.
“Bếp đám mây” bùng nổ tại châu Á giữa đại dịch Covid-19

“Bếp đám mây” bùng nổ tại châu Á giữa đại dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch vụ “bếp đám mây" - đơn giản chỉ là một căn bếp, không có nhà hàng với không gian thật, mà chỉ hoạt động hoàn toàn trên nền tảng giao hàng trên mạng, đang bùng nổ khắp châu Á.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz

(LĐTĐ) Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cuba, sáng ngày 19/9 theo giờ địa phương (tối 19/9 theo giờ Việt Nam), tại thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Cuba.
Có gì trong Thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu sắp diễn ra?

Có gì trong Thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu sắp diễn ra?

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến tham dự và chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu.
Cảm ơn Hà Nội vì được sống bình yên giữa đại dịch

Cảm ơn Hà Nội vì được sống bình yên giữa đại dịch

(LĐTĐ) Ông cha ta từ xưa đã đúc kết bài học quý “phòng bệnh, hơn chữa bệnh”. Biết có bệnh mà phòng thì thiệt hại chỉ nhỏ, để bị bệnh rồi thì khó mà lường hậu hoạ. Thế nên, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội đã chọn cách thần tốc tiêm vắc xin, xét nghiệm để bóc tách các F0 trên phạm vi toàn thành phố.
Làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới

Làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới

(LĐTĐ) Chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực sự là chuyến thăm của lịch sử và nghĩa tình, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, từ ngày 18 đến 20/9.
Xem thêm
Phiên bản di động