M
29/10/2019 08:28

Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế ở huyện Đông Anh đạt 85,6%

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đông Anh (Hà Nội) đạt được kết quả khá toàn diện. Đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của người dân nông thôn thay đổi toàn diện.

ty le nguoi dan tham gia bao hiem y te o huyen dong anh dat 856 Không ngừng nâng cao lợi ích đoàn viên Công đoàn
ty le nguoi dan tham gia bao hiem y te o huyen dong anh dat 856 Nhân dân có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Đông Anh
ty le nguoi dan tham gia bao hiem y te o huyen dong anh dat 856 Huyện Đông Anh phấn đấu 100% xã đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các phong trào hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao trên toàn huyện được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa thể thao được quan tâm đầu tư, khuyến khích, số người dân tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa ngày càng cao.

ty le nguoi dan tham gia bao hiem y te o huyen dong anh dat 856
Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế ở Đông Anh đạt 85,6%

Để thực hiện có hiệu quả nội dung trên, theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Đông Anh, kể từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, toàn huyện thực hiện đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cùng với các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn và phát huy tốt các bộ môn nghệ thuật cổ truyền, các thôn làng đã xây dựng và hoàn thiện quy ước.... nâng tỷ lệ thôn, làng đạt chuẩn văn hoá đến nay là 143/155 thôn, làng, đạt 89,17% (có 15/23 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới).

Cùng với đó, vấn đề nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám chữa bệnh và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, dân số cho người dân cũng được quan tâm thực hiện. Hiện tại, hệ thống Y tế công gồm 1 bệnh viện trung ương, 2 bệnh viện thành phố, 1 trung tâm Y tế huyện và 24 Trạm Y tế xã, thị trấn cùng với trên 70 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập với đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị y tế và nguồn thuốc cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Hàng năm khám, chữa bệnh cho khoảng 846.776 lượt người/506.742 lượt khám BHYT.

Ngoài ra, công tác y tế dự phòng, vệ sinh môi trường phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện dinh dưỡng, phòng chống HIV/AIDS và các chương trình y tế khác được quan tâm, chỉ đạo đồng bộ, việc truyền thông giáo dục sức khỏe được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chiều sâu. Kết quả trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi được cải thiện; các hộ nghèo, cận nghèo, người có công, thân nhân liệt sỹ... 100% được cấp Bảo hiểm Y tế miễn phí. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hiện đạt 85,6%.

Tuấn Minh

Nguồn :