M
16:57 | 21/10/2019

Nhân dân có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Đông Anh

(LĐTĐ) Sau 10 năm, kết quả cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” huyện Đông Anh cho thấy, tổng nguồn lực huy động từ nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn Huyện đạt 344 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đã ủng hộ 48,4 ha đất nông nghiệp để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng…

nhan dan co vai tro quan trong trong xay dung nong thon moi o dong anh Hội Nông dân huyện Chương Mỹ: Tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn
nhan dan co vai tro quan trong trong xay dung nong thon moi o dong anh Hoài Đức phấn đấu 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao cuối năm 2019
nhan dan co vai tro quan trong trong xay dung nong thon moi o dong anh Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đoàn kết giúp nhau làm kinh tế

Theo đó, nhận thức được tầm quan trọng của nhân dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới xã đã quán triệt đưa nội dung cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành nhiệm vụ chính trị, thường xuyên trong hoạt động.

nhan dan co vai tro quan trong trong xay dung nong thon moi o dong anh
Huyện Đông Anh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mà xác định vai trò của mình trong việc phối hợp, hỗ trợ hay trực tiếp vận động quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong hoạt động thường xuyên.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện cũng quán triệt tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tinh thần, ý thức trách nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện.

Kết quả cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổng nguồn lực huy động từ nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn Huyện là 344 tỷ đồng.

Trong đó nhân dân đã ủng hộ 48,4 ha đất nông nghiệp để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, tập trung chủ yếu tại 6 xã thực hiện dồn điền, đổi thửa; ủng hộ 302.107 ngày công làm đường giao thông ngõ xóm theo Quyết định số 16 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đặc biệt, có hộ gia đình ông Hoàng Việt Hùng, xã Mai Lâm ủng hộ 10 tỷ đồng xây Trạm Y tế xã Mai Lâm và nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ hàng tỷ đồng như Cty Hà Anh, Minh Cường, Hà Thanh, Bình Dương, Bảo Yến....

Trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” ở Đông Anh đã có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, bên cạnh tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp… huyện Đông Anh sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, đồng thời tạo nên sức mạnh tập thể, đoàn kết, chung sức để nông thôn mới huyện Đông Anh nâng lên tầm cao mới.

Đỗ Đạt

Nguồn :