Tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân, viên chức lao động:

Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô

(LĐTĐ) Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, song 67 năm qua, Hà Nội vẫn không ngừng phát triển cả về kinh tế, xã hội, diện mạo… xứng đáng là Thủ đô cả nước. Thành tựu ấy có được là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó, tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tự hào đóng góp phần quan trọng.
Những hành động đẹp "Góp sức xây dựng Thủ đô" Không ngừng nỗ lực để góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển

Phát triển kinh tế, ổn định xã hội

Hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đang chỉ đạo 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý, chỉ đạo 8.899 Công đoàn cơ sở với 608.630 đoàn viên Công đoàn. Phát huy vai trò một đoàn thể quan trọng trong hệ thống chính trị toàn Thành phố, tổ chức Công đoàn luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào việc ổn định xã hội, phát triển kinh tế của Thủ đô.

Điều này có thể được thấy rõ là trong những năm qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động; đa dạng hóa mô hình tập hợp công nhân lao động, phát triển đoàn viên, đồng thời hướng mạnh vào đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, vừa tích cực tham gia xây dựng chính sách có lợi cho công nhân vừa chủ động chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho họ.

Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô
LĐLĐ thành phố Hà Nội tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2020. (Ảnh minh họa, chụp ngày 27/6/2020)

Trước hết, Công đoàn vận động, tổ chức và tập hợp trí tuệ của người lao động tham mưu với Đảng trong việc đề ra những đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo; tham gia với Nhà nước xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, nhất là tham gia sửa đổi Bộ luật Lao động.

Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thành phố chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động hàng năm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động. Công đoàn các cấp còn chú trọng việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị.

Đặc biệt, hàng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo Thành phố với công nhân lao động; các Công đoàn cấp trên cơ sở cũng phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người lao động, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở; giải quyết có hiệu quả các tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, góp phần vào ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, dưới sự vận động, tập hợp, chỉ đạo của tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân lao động Thủ đô - những người trực tiếp làm ra của cải vật chất đã đóng góp chủ lực cho sự phát triển kinh tế của Thành phố. Những năm qua, đội ngũ công nhân lao động Thủ đô không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.

Công đoàn đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước như thi đua lao động giỏi, phấn đấu trở thành công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo… tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi trong CNVCLĐ đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, nâng cao năng suất để duy trì sự tăng trưởng, phát triển. Hưởng ứng thi đua, công nhân Thủ đô luôn nỗ lực rèn luyện, nâng cao tay nghề, lao động cần cù, sáng tạo, sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội và xuất khẩu với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. CNVCLĐ Thủ đô đã phát huy hàng vạn sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất và công tác, làm lợi cho Nhà nước, doanh nghiệp.

Riêng trong giai đoạn 2015-2020, CNVCLĐ Thủ đô đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở, 320 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Qua rèn đức, luyện tài, hàng trăm ngàn công nhân lao động trực tiếp đã trở thành công nhân giỏi các cấp. Đây có thể nói chính là “nguồn của cải” vô giá đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Tiếp tục góp sức xây dựng, phát triển Thủ đô

Năm 2021 này, kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Thành phố vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa tập trung khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn lại được thấy rõ thông qua việc tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động và bảo vệ chuỗi sản xuất không để đứt gãy.

Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Từ chủ trương linh hoạt, sáng tạo của LĐLĐ Thành phố, các “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp đã được thành lập và không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tích cực vai trò trong các doanh nghiệp. Hiện trên toàn Thành phố đã có 11.515 “Tổ An toàn Covid-19” được thành lập với 50.658 công nhân lao động tham gia. Các “Tổ An toàn Covid-19” vừa tích cực tham gia xây dựng, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp vừa cùng với Công đoàn cơ sở chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô, nhất là Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chủ doanh nghiệp và người lao động triển khai xây dựng được 743 mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp” và các “Tổ An toàn Covid-19” giữ vai trò nòng cốt kiểm tra, giám sát giữ vững tiêu chí “Vùng xanh”.

Đặc biệt, trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh việc quan tâm, chăm lo đoàn viên, công nhân viên chức lao động nói chung; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nói riêng.

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu và ủng hộ “Quỹ vắc xin”,“Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” Thành phố... với số tiền 74 tỷ 299,342 triệu đồng, cho 129.888 đoàn viên, người lao động và 2.098 doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19”.

Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô
Công nhân lao động Thủ đô hăng hái luyện tay nghề, thi thợ giỏi góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. (Ảnh minh họa chụp tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội tháng 10/2019)

Trong đó, riêng LĐLĐ Thành phố đã chi 36 tỷ 258,342 triệu đồng hỗ trợ cho 64.836 người lao động. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức 95 chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” với 46.027 “Túi An sinh Công đoàn” để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 46.027 đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với tổng số tiền là 9 tỷ 205,4 triệu đồng.

Ngoài kinh phí từ ngân sách Công đoàn, từ ngày 27/4/2021 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô còn vận động xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là 104 tỷ 293,140 triệu đồng; trong đó hỗ trợ bằng tiền mặt là 97 tỷ 611,029 triệu đồng; hỗ trợ trang thiết bị phòng, chống dịch và nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị quy đổi thành tiền là 6 tỷ 682,111 triệu đồng. Những việc làm nhân văn, thiết thực của tổ chức Công đoàn đã làm ấm lòng CNVCLĐ, tạo động lực khích lệ CNVCLĐ nỗ lực vươn lên, góp sức cùng Thành phố sớm vượt qua khó khăn của đại dịch, phục hồi, phát triển.

Hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng 10 lịch sử, tự hào với những thành quả đã đạt được, mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô tự nhủ trong thời gian tới sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, siết chặt đội ngũ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ để tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước. Trong đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; đặt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ làm nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt và hàng đầu.

Công đoàn cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, động viên mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác của mình để góp phần cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của mình. Qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Đó chính là những hoạt động thiết thực nhất của tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh giàu đẹp, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động tại doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ”

Trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động tại doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ”

(LĐTĐ) Tiếp tục các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, ngày 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã trao kinh phí 206 triệu đồng hỗ ...
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các phường trong phòng, chống dịch

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các phường trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 19/10, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ...
400 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận quà hỗ trợ Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

400 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận quà hỗ trợ Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức trao 400 suất quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong “Gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên, người ...
LĐLĐ huyện Đông Anh thăm, động viên và hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ”

LĐLĐ huyện Đông Anh thăm, động viên và hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ”

(LĐTĐ) Ngày 19/10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã trực tiếp đến một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện để thăm, động viên và trao ...
Phát huy vai trò của doanh nghiệp, người dân trong phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn

Phát huy vai trò của doanh nghiệp, người dân trong phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn

(LĐTĐ) Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò doanh nghiệp ...
Một Blogger nổi tiếng sắp hầu tòa về tội tuyên truyền, chống phá nhà nước

Một Blogger nổi tiếng sắp hầu tòa về tội tuyên truyền, chống phá nhà nước

(LĐTĐ) Trong khoảng thời gian từ 16/11/2017 - 5/12/2018, Phạm Thị Đoan Trang - một Blogger khá nổi tiếng sở hữu trang Facebook gần 70.000 lượt theo dõi đã có hành ...
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn, đồng thời áp dụng các bộ tiêu chí an toàn để đáp ứng yêu ...

Tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”

(LĐTĐ) Sau giãn cách, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được khôi phục, hướng tới trạng thái bình thường mới, trong bối cảnh này, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch tốt vừa đảm bảo khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chiều nay (16/10), thay mặt công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã quan tâm phân bổ vắc xin, ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch cho CNLĐ để đảm bảo sản xuất. Nhờ đó đến nay, số CNLĐ Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã được tiêm vắc xin mũi 1 đạt 99% và hơn 50% đã tiêm mũi 2, cao hơn mức bình quân của Thành phố. Đồng thời, đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại
Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết liệt để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên (PTĐV), thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS). Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo Lao động Thủ đô về những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS và những giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ

Trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 tới đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô không ngừng đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bằng tiền mặt và nhiều hình thức. Đến nay, đã có trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ…
LĐLĐ huyện Chương Mỹ chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ huyện Chương Mỹ chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Chương Mỹ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện và Thủ đô. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 trước 30/6

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 trước 30/6

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 221/HD-UBND-LĐLĐ về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2022.
Sẵn sàng sản xuất trong trạng thái bình thường mới

Sẵn sàng sản xuất trong trạng thái bình thường mới

(LĐTĐ) Bên cạnh việc phục hồi sản xuất sau giãn cách xã hội, trên thực tế, nhiều công nhân lao động và doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn. Hơn lúc nào hết, họ mong muốn sớm có thêm nhiều hỗ trợ để ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.
Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022

(LĐTĐ) Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động 2019, các nghị định hướng dẫn về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 221/HD-UBND-LĐLĐ hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2022.
Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô

Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô

(LĐTĐ) Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, song 67 năm qua, Hà Nội vẫn không ngừng phát triển cả về kinh tế, xã hội, diện mạo… xứng đáng là Thủ đô cả nước. Thành tựu ấy có được là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó, tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tự hào đóng góp phần quan trọng.
Tiếp tục phát huy vai trò “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp

Tiếp tục phát huy vai trò “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Hiện nay, các “Tổ An toàn Covid-19” tiếp tục phát huy vai trò tích cực, là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, triển khai, giám sát để giữ vững tiêu chí mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp”, từ đó góp phần quan trọng cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất an toàn.
Xem thêm
Phiên bản di động