Tư duy mới về chính sách lao động, việc làm trong định hướng phát triển đất nước

(LĐTĐ) Mục tiêu của tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội chính là phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân. Do đó, chính sách lao động, việc làm có vai trò quan trọng và quyết định đầu tiên giải quyết vấn đề con người, thực hiện quan điểm đầu tư cho con người là đầu tư phát triển.
Lấy ý kiến các tổ chức thành viên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc Cần có chính sách đồng bộ, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng 4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2/2017

TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã bày tỏ quan điểm như vậy, khi góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 2/11.

Tư duy mới về chính sách lao động, việc làm trong định hướng phát triển đất nước
TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Theo TS. Bùi Sỹ Lợi, chính sách lao động, việc làm đã được thể hiện rất rõ trong Cương lĩnh và Hiến pháp. Cụ thể, trong Chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2011-2020, nêu rõ: Xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân; tạo môi trường, điều kiện để lao động có việc làm, thu nhập tốt hơn, có chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ tạo động lực phát triển, điều chỉnh thu nhập hợp lý; khuyến khích làm giàu hợp pháp, xóa đói giảm nghèo, giảm chênh lệch mức sống giữa các vùng miền; hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định: Quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước (Điều 23); Quyền bình đẳng nam, nữ (Điều 26); Quyền được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34); Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc (Điều 35); Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định (Điều 57).

Góp ý cụ thể vào văn kiện, TS. Bùi Sỹ Lợi cho rằng: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, tại đoạn cuối của định hướng 5 (Trang 23) dự thảo nêu: “... quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, đây chính là nội hàm của hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ toàn dân, với tư duy mới về lao động và việc làm bền vững, dựa trên 3 trụ cột chính là phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro.

Như vậy, cần thể hiện rõ nội dung trên như sau: “.. phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân, với 3 trụ cột chính là phòng ngừa rủi ro dựa trên cơ sở phát triển việc làm và giảm nghèo bền vững, bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản; giảm thiểu rủi ro thông qua hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng dựa trên nguyên tắc đóng - hưởng - bền vững và khắc phục rủi ro nhằm thực hiện tốt nhất ưu đãi xã hội (chính sách người có công), trợ giúp thường xuyên và đột xuất cho các nhóm đối tượng yếu thế”.

Theo TS Bùi Sỹ Lợi: Việc làm bền vững chính là khát vọng cho người dân, người lao động trong quá trình làm việc, lao động, thể hiện ở 4 điểm cơ bản: Một là, việc làm với đầy đủ quyền con người, đúng với trình độ cá nhân; hai là, làm việc trong các điều kiện được chấp nhận, bình đẳng và có cơ hội phát triển để hoàn thiện các kỹ năng cá nhân; ba là, làm việc có bảo hiểm, an toàn tại nơi làm việc, phòng ngừa được những rủi ro, đảm bảo lưới an sinh xã hội; và cuối cùng là làm việc có đối thoại thông qua tự do hiệp hội và tham gia xây dựng các chính sách đối với Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, mục tiêu của tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội chính là phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân. Do đó, chính sách lao động, việc làm có vai trò quan trọng và quyết định đầu tiên giải quyết vấn đề con người, thực hiện quan điểm đầu tư cho con người là đầu tư phát triển.

Chính sách lao động, việc làm phải góp phần giải phóng sức lao động, gắn với thị trường lao động hiện đại, phù hợp với các cam kết quốc tế và các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà Việt Nam đã tham gia, tạo điều kiện để Việt Nam được công nhận nền kinh tế thị trường đầy đủ trong bối cảnh tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, vì các vấn đề phi thương mại (các tiêu chuẩn về lao động, môi trường...) đã trở thành một trong các nội dung cơ bản trong thị trường lao động mà các thành viên phải tuân thủ.

Chính sách lao động, việc làm phải được điều chỉnh theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước đẩy mạnh việc áp dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp không chỉ đối với thị trường trong nước mà hướng tới các thị trường quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn sâu. Hỗ trợ để từng bước chuyển dịch việc làm cho lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức, hướng đến việc làm bền vững.

Theo đó, TS Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, văn kiện nên thiết kế lại là xây dựng thị trường lao động hiện đại, bảo đảm việc làm bền vững, phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ toàn dân với 3 trụ cột cơ bản là phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phân tích: Thị trường lao động hiện đại là thị trường hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế chính sách về thị trường lao động; thứ hai là cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và gia tăng thu nhập; thứ ba là kết nối thị lao động quốc tế và thứ tư thúc đẩy chuyển dịch lao động.

“Đây là những biểu hiện đậm nét của thị trường lao động hiện đại. Từ đó, chúng ta mong muốn xây dựng người lao động và mọi người dân của chúng ta có việc làm - đó chính là lưới bao phủ đầu tiên để người dân không bị rơi vào rủi ro”, TS Bùi Sỹ Lợi khẳng định.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Nâng cao các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Vụ trưởng Vụ Phát hành thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tạ Thanh Bình nhận định, mặc dù thị trường chứng khoán hiện đang gặp nhiều khó khăn, ...
Đề nghị truy tố Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm

Đề nghị truy tố Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vì ...
Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá

Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ...
Cơ hội thuận lợi giúp người lao động tìm được việc làm với thu nhập hấp dẫn

Cơ hội thuận lợi giúp người lao động tìm được việc làm với thu nhập hấp dẫn

(LĐTĐ) Phiên Giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2022 diễn ra hôm nay (2/7) thu hút sự tham gia của 88 doanh nghiệp, đơn vị, với nhu cầu tuyển ...
Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

(LĐTĐ) Công đoàn Bộ Tư pháp vừa quyên góp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương.
Huyện Phú Xuyên: Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho hòa giải viên

Huyện Phú Xuyên: Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho hòa giải viên

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, Sở Tư pháp Hà ...
Ấm áp lễ ra trường cho các bé 5 tuổi

Ấm áp lễ ra trường cho các bé 5 tuổi

(LĐTĐ) Để các bé mẫu giáo lớn có một buổi chia tay đầm ấm, vui tươi, tự tin chuẩn bị hành trang bước vào chặng đường mới, ngày 2/7, tại Trường ...

Tin khác

Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

(LĐTĐ) Công đoàn Bộ Tư pháp vừa quyên góp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương.
Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhờ sự chủ động vào cuộc của Công đoàn và sự tạo điều kiện của Ban Giám đốc, đoàn viên, người lao động của công ty ngày càng tin tưởng vào Công đoàn, an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.
Phát huy phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động

Phát huy phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và các Công đoàn cơ sở thành viên tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và phong trào nữ công cũng được phát huy hiệu quả.
Khai mạc hội thi thợ giỏi huyện Đan Phượng năm 2022

Khai mạc hội thi thợ giỏi huyện Đan Phượng năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 2/7, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã tổ chức khai mạc Hội thi thợ giỏi huyện Đan Phượng năm 2022.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với việc tích cực triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong "Tháng Công nhân" năm 2022, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Công đoàn năm 2022, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân lao động (CNLĐ), mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ Công ty TNHH Lixil Việt Nam.
Công đoàn Trường Mầm non Kim Hoa tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

Công đoàn Trường Mầm non Kim Hoa tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

(LĐTĐ) Kết thúc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” Công đoàn Trường Mầm non Kim Hoa (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh) đã có 52/12 sáng kiến được công nhận, vượt 40 sáng kiến so với chỉ tiêu được giao.
Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025, giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội là tiền đề quan trọng để các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021, của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02).
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động trong huyện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa: Càng khó khăn, càng nỗ lực phát huy sáng kiến

Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa: Càng khó khăn, càng nỗ lực phát huy sáng kiến

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến” để sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chương trình được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Thanh Hóa, với sự tham dự của 170 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động có sáng kiến tiêu biểu.
Xem thêm
Phiên bản di động