M
26/10/2020 17:01

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Chiều nay (26/10), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Bắc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ Tập trung sửa đổi 3 quyết định về tài chính công đoàn Hơn 30 nghìn người tham gia thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Đây là Hội nghị lấy ý kiến thứ hai do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam”, với mục tiêu: Nhận diện rõ những thời cơ, thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn trong nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị nước ta.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Đại hội XIII của Đảng; ông Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Nhằm tập hợp trí tuệ của đoàn viên, người lao động cả nước góp ý vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 64 yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức quán triệt, giới thiệu sâu rộng nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến; tổng hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các nguyện vọng tâm huyết, xác đáng của người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Bà Nguyễn Thi Như Huệ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang góp ý về phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Theo ông Nguyễn Đình Khang, góp ý văn kiện Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức thảo luận, góp ý vào những nhóm vấn đề cụ thể, quan trọng, liên quan trực tiếp đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn để nhận thức toàn diện, đóng góp thêm ý kiến đúc kết từ thực tiễn vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Để Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt đạt hiệu quả, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ thảo luận làm sáng rõ, góp ý bổ sung 20 vấn đề đề cập trong dự thảo văn kiện liên quan đến chủ đề hội nghị.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, những kinh nghiệm đã đúc kết từ thực tiễn tại các ngành, đơn vị để thảo luận, góp ý các nội dung khác của dự thảo văn kiện được công bố, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, đến phát huy vai trò, cải thiện đời sống, việc làm cho người lao động.

Được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức 3 Hội nghị lấy ý kiến, gồm:

Hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam (đã diễn ra ngày 23/10) với chủ đề: “Đổi mới chính sách đối với người lao động trong quá trình đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”.

Hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Bắc (diễn ra hôm nay - 26/10) với chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam”.

Hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11/2020.

Từ ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động qua các cấp công đoàn và các hội nghị trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý chính thức gửi Trung ương, thể hiện trách nhiệm, tiếng nói của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, của tổ chức Công đoàn đối với Đảng và đất nước.

B.D

Nguồn :