M
28/09/2020 17:40

Trường Tiểu học Khai Thái: Đảm bảo chính sách chế độ với cán bộ giáo viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn trường Tiểu học Khai Thái, huyện Phú Xuyên, đã tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức lao động; Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.

Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động Luôn đảm bảo chế độ chính sách cho đoàn viên

Tiếp tục thực hiện “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”, Công đoàn cơ sở đã căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi đua như: Nghị định số 42/2010/NĐCP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai đến các tổ chuyên môn, tổ Công đoàn; cụ thể hoá các văn bản thi đua của các cấp, lồng ghép triển khai, thực hiện, đẩy mạnh các cuộc vận động.

Công tác chỉ đạo thi đua trong trường vẫn diễn ra một cách nền nếp, thống nhất và chặt chẽ. Kết hợp các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nữ “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”. Tất cả các hoạt động trên đã thường xuyên hâm nóng bầu không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, là những hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm, đã khơi dậy và động viên được tinh thần thi đua yêu nước, tính chủ động sáng tạo, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp của đoàn viên công đoàn.

Trường Tiểu học Khai Thái: Đảm bảo chính sách chế độ với cán bộ giáo viên
Công đoàn trường Tiểu học Khai Thái tổ chức mừng sinh nhật công đoàn viên

Công đoàn trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức; hoạt động của ban thanh tra nhân dân. (đánh giá chất lượng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức…) việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan theo Nghị định 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015.

Bên cạnh đó, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, việc xét nâng lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công đoàn cơ sở cũng thường xuyên giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do công đoàn cấp trên phát động; Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức thăm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại chùa, tham quan học tập mô hình hướng tới xây dựng trường chuẩn quốc gia tại Nha Trang – Đà Lạt.

Đối với công tác tuyên truyền giáo dục, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã phối hợp tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức 3 buổi cho hơn 40 công nhân viên chức lao động. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Công đoàn cơ sở cũng tổ chức tuyên truyền thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức chính trị- xã hội”, 2 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Tuyên truyền sâu rộng tới công đoàn viên hưởng ứng giờ trái đất, kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế lao động và tuyên truyền Tháng Công nhân năm 2020.

Thu Trang

Nguồn :