M
01/02/2021 20:13

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2020 - 2021

(LĐTĐ) Học kỳ II năm học 2020 - 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị…

Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ giáo viên dịp Tết Tân Sửu Gặp mặt, trao quà Tết động viên vợ, con chiến sĩ công tác tại các vùng biển đảo Phát động phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, học kỳ I năm học 2020 - 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục.

Triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2020 - 2021
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục phối hợp chính quyền đồng cấp để đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong các nhà trường. (Ảnh minh họa)

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong học kỳ II, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.

Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề, địa phương, vùng miền; tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, đề xuất về chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên; nâng cao phúc lợi cho cán bộ giáo viên, nhân viên; bảo vệ quyền lợi cho từng giáo viên, từng tập thể, bảo vệ quyền lợi của ngành…

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội; tiếp tục phối hợp chính quyền đồng cấp để đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà trường.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cán bộ giáo viên, nhân viên và ngành Giáo dục; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ giáo viên trong ngành học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới và thay sách giáo khoa mới.

Cùng đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ nâng cao hiệu quả công tác nữ công; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và và vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn, công khai, minh bạch…

Đặc biệt, học kỳ II năm học 2020 - 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tích cực đổi mới hoạt động công đoàn, hướng hoạt động của công đoàn về cơ sở, tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ giáo viên, nhân viên; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, mở rộng hình thức bồi dưỡng, tập huấn công tác công đoàn, xây dựng kỹ năng và nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân trường học; đẩy mạnh công tác phát triển công đoàn các trường ngoài công lập, tập trung quan tâm chỉ đạo công đoàn trường ngoài công lập hoạt động chưa hiệu quả...

T.P

Nguồn :