M
29/04/2021 12:23

Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” quận Thanh Xuân năm 2020

(LĐTĐ) Năm 2020, quận Thanh Xuân có trên 5.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “lao động giỏi”; 117 tập thể, 3.166 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở; gần 80 cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp quận,…

Nữ đoàn viên công đoàn huyện Thanh Trì: Những bông hoa "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Công đoàn Viên chức Thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2020, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cho biết, Liên đoàn Lao động quận hiện quản lý trực tiếp 317 Công đoàn cơ sở với trên 15.000 công nhân viên chức lao động, trong đó, số lượng lao động nữ chiếm 52,7%.

Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” quận Thanh Xuân năm 2020
Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việ nhà” quận Thanh Xuân năm 2020

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, ngay từ đầu năm, Ban nữ công đã tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận xây dựng chương trình công tác nữ công; tổ chức và phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các cấp Công đoàn quận đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn cho phù hợp với đặc thù của từng loại hình Công đoàn cơ sở tạo ra sự đa dạng, phong phú về hình thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nữ công nhân viên chức lao động.

“Bên cạnh công việc cơ quan, việc gia đình, nữ công nhân viên chức lao động luôn chủ động sắp xếp công việc dành thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do các cấp công đoàn quận tổ chức. Qua các phong trào đã góp phần giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động; đồng thời, phong trào đã giúp cho đội ngũ nữ có động lực phấn đầu, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm – bình đẳng – tiến bộ - hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị Kim Thanh nhấn mạnh.

Nhờ làm tốt phong trào thi đua, năm 2020, có trên 5.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “lao động giỏi”; 117 tập thể, 3.166 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở; gần 80 cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp quận. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, để đạt được danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” là một quá trình phấn đấu kiên trì vượt mọi khó khăn, thử thách của đông đảo nữ công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân.

Đặc biệt, qua các phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như: Chị Nguyễn Thị Hồng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình; chị Lê Hà Nguyễn – Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp, công đoàn Công ty Cổ ty Cổ phần thương mại và Đầu tư Tre Việt; chị Nguyễn Thị Kim Ngọc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót,…

Từ những kết quả đã đạt được, để phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” đạt hiệu quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Kim Thanh cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động nhằm đáp ứng với tình hình mới. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách dành riêng cho nữ đã được Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội,… qui định, từ đó lan tỏa hơn nữa những gương điển hình cũng như đề ra biện pháp để nâng cao giá trị của phong trào thi đua tới các Công đoàn cơ sở.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, nhân dịp Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động,… Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã biểu dương gần 80 gương nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” quận Thanh Xuân năm 2020.

Đỗ Đạt

Nguồn :