M
18/09/2020 21:43

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2019-2020

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực
Sân chơi bổ ích cho đoàn viên Công đoàn khối giáo dục huyện Đông Anh
Triển khai sáng tạo các hoạt động phong trào

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ hiện đang quản lý 111 công đoàn cơ sở khối giáo dục. Tổng số đoàn viên công đoàn và cán bộ, giáo viên, nhân viên là 4.556 người.

Năm học 2019-2020, Liên đoàn Lao động huyện cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác. Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và lãnh đạo đơn vị cũng đã có những chuyển biến tích cực và ngày càng bền chặt, cán bộ công đoàn cơ sở được bố trí thời gian hoạt động hợp lý và chủ động trong mọi hoạt động công đoàn.

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2019-2020
Các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng. (Ảnh: Vũ Liên)

Các công đoàn cơ sở đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sự hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, cán bộ công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết. Do đó, hoạt động của công đoàn cơ sở năm học 2019-2020 đã đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Nhiều hoạt động công đoàn được triển khai có chất lượng và hiệu quả như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt, định hướng tư tưởng; công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19; phát động các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì và phát triển.

Đặc biệt, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020 được các nhà trường triển khai rộng rãi, đồng thời tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm điển hình của năm học 2018-2019. Kết quả năm học 2019-2020 đã có 1.119 sáng kiến đạt giải cấp huyện. Bên cạnh đó, hưởng ứng các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, 100% đoàn viên tham gia đóng góp ủng hộ với số tiền trên 400 triệu đồng.

Kết quả xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2019-2020 có 54 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 57 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có công đoàn cơ sở hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Về khen thưởng các chuyên đề có 14 tập thể và 41 cá nhân được khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; 34 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; 32 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020...

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Công đoàn khối giáo dục vào thành công chung của hoạt động Công đoàn huyện Chương Mỹ. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đề nghị, Công đoàn khối giáo dục huyện Chương Mỹ cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, hoạt động công tác công đoàn trong năm học 2020 - 2021.

Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên và người lao động; phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành Giáo dục và đào tạo huyện theo hướng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành và điều kiện cụ thể tại đơn vị cơ sở; tổ chức tổng kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020; tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn...

Cũng tại hội nghị tổng kết, tập thể Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Chúc Sơn A đã được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cá nhân đồng chí Bùi Thị Chiều Vân - Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Đồng Phú được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn trường Tiểu học Đồng Phú, tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân; Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen cho 48 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và 64 cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm điển hình.

Nguyễn Minh

Nguồn :