M
17/06/2020 17:07

Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội:

Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Đây là sự kiện thường niên nhằm thực hiện quy chế dân chủ trong công ty, tạo điều kiện để người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của mình.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận thêm một công đoàn cơ sở
Đưa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đi vào chiều sâu
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020

Theo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình kinh tế- xã hội có nhiều khó khăn, trước tình hình đó Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội đã đưa ra các quyết định, bố trí điều chỉnh, kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc, đảm bảo bố trí công việc phù hợp với năng lực hoàn thành và mức độ công việc được giao.

Nhờ vậy trong năm qua, tập thể người lao động trong Công ty đã khắc phục khó khăn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công trình, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Theo chiến lược phát triển bền vững, Công ty luôn coi người lao động là yếu tố quyết định, do đó đặc biệt chú trọng thực hiện các công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp.

4354 e18026856f9395e18d742ca9fdbe237d
Hội nghị Người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Công ty đã thực hiện đầy đủ 100% các chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp… thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần, tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ dưỡng…

Tại hội nghị, nhiều kiến nghị, đề xuất của người lao động đã được gửi đến lãnh đạo công ty và được trực tiếp giải đáp.

Theo Ban lãnh đạo Công ty, thời gian tới sẽ tích cực phối hợp với tổ chức Công đoàn công ty phát động các đợt thi đua với những nội dung thiết thực. Sau các đợt thi đua sẽ có tổng kết, khen thưởng nhằm kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo đảm sản xuất đạt kết quả cao nhất, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể cũng như toàn công ty.

Đinh Luyện

Nguồn :