M
26/11/2020 14:06

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế:

Tìm giải pháp mang tính đột phá

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Bảo hiểm xã hội các địa phương trong năm 2020 (đạt tỷ lệ bao phủ 90,9% dân số), đến nay, số người tham gia bảo hiểm y tế cũng mới đạt 98,1% kế hoạch. Theo đó, toàn ngành sẽ phải phát triển thêm trên 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt được chỉ tiêu được giao. Để đạt được chỉ tiêu này, toàn ngành cần tìm giải pháp đột phá và quyết liệt hơn nữa trong phát triển đối tượng tham gia.

Sẽ thanh tra 75 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội Phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp Sẽ bị xử lý triệt để
Tìm giải pháp mang tính đột phá
Ngành Bảo hiểm xã hội nỗ lực tiếp cận các đối tượng, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế

Theo số liệu tổng hợp của Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến 19/11/2020, số người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn quốc là 86,35 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 89,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Mặc dù đã tăng 418,6 nghìn người so với cuối năm 2019, nhưng tỷ lệ bao phủ này hiện đang còn khoảng cách 1,5% so với chỉ tiêu được giao trong Quyết định 1167/QĐ-TTg giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2020. Theo đó, kết thúc năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc phải đạt 90,7%.

Kết quả tổng hợp cho thấy, hiện có 23 tỉnh có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao hơn chỉ tiêu giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg; có 40 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp hơn chỉ tiêu giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. Một số tỉnh có tỷ lệ thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu giao: Bạc Liêu (thấp hơn 12,3%), Bình Thuận (thấp hơn 9,7%), Tây Ninh (thấp hơn 9,7%), Đồng Nai (thấp hơn 8,4%), thành phố Hồ Chí Minh (thấp hơn 8%)…

Về phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến nay số người tham gia bảo hiểm y tế ở nhóm này là 21 triệu người so với tổng 23 triệu người trong chỉ tiêu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại các trường dạy nghề thấp, có nơi chưa đạt được 50%.

Nhìn nhận, đánh giá kết quả trên, tại Hội nghị trực tuyến về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế toàn ngành, đại diện Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố cho biết, trước tác động nặng nề của dịch Covid-19, công tác phát triển đối tượng bảo hiểm y tế còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống đại lý mỏng, kỹ năng tuyên truyền của nhiều nơi chưa đủ thuyết phục, một số cán bộ thu chưa bám sát cơ sở trường, phường, xã, thị trấn...

Nhấn mạnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2020, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu đề nghị, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tập trung, tìm giải pháp đột phá và quyết liệt hơn trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 90% dân số cả nước được Chính phủ giao.

Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Rà soát, căn cứ vào thực tế của địa bàn để có các giải pháp phù hợp; bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bằng hình thức hiệu quả.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trích ngân sách địa phương hoặc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do mưa, lũ.

Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục vận động 100% học sinh, sinh viên, đặc biệt học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, học sinh lớp 10, sinh viên năm thứ hai trở đi. Phối hợp với các đại lý thu (Bưu điện, phường xã…) tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức linh hoạt như vận động trực tiếp, tổ chức hội nghị khách hàng…

Ưu tiên tuyên truyền vận động nhóm đối tượng tiềm năng có thu nhập, người lao động đang bảo lưu, hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm hoãn hợp đồng lao động, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề... Đặc biệt, một số địa phương cần quan tâm hơn nữa đến nhóm người lao động vừa tạm dừng, chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đưa nhóm này vào tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Trước nhiệm vụ cấp bách của toàn ngành, để hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3642/BHXH-ST gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc về thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020. Theo đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành Bảo hiểm xã hội, cấp uỷ, chính quyền địa phương mà còn là tiền đề, là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo, vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Bảo Duy

Nguồn :