M
12/11/2020 10:04

Hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sẽ bị xử lý triệt để

(LĐTĐ) Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác thu, phát triển đối tượng. Bên cạnh đó, cần tăng cường đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để xác định số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất để đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Nhiều tiện ích với ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số Hà Nội: Lập 3 đoàn kiểm tra về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Chung tay đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

Số chi bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2020, cả nước có trên 15,67 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (đạt 31,8% lực lượng lao động trong độ tuổi). Trong đó gồm: Trên 14,78 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 891.494 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; trên 13,03 triệu người tham gia tham gia bảo hiểm thất nghiệp (đạt 26,5% lực lượng lao động trong độ tuổi); trên 86,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số).

Sẽ bị xử lý triệt để
Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội hộ gia đình và bảo hiểm y tế tự nguyện

Như vậy, so với cuối năm 2019, mặc dù số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế có tăng, nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp lại giảm mạnh. Theo tính toán, từ nay đến cuối năm, để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, toàn ngành cần phải phát triển thêm trên 1,56 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; trên 1,25 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Riêng với bảo hiểm y tế, để đạt tỷ lệ bao phủ 90,7% dân số theo kế hoạch, cần phải vận động thêm trên 1,8 triệu người tham gia.

Về số thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, tính đến hết tháng 10/2020, toàn ngành thu đạt 77,3% kế hoạch năm; số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khoảng 21.269 tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ năm 2019). Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 10/2020, cả nước còn 632 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, tương ứng với 74.884 lao động và số tiền khoảng 328 tỷ đồng.

Cũng trong 10 tháng đầu năm, cả nước giải quyết chế độ hàng tháng cho 107.815 người; chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho 760.307 người (trong đó gồm 665.643 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 60); chế độ ốm đau cho 5.946.227 lượt người; chế độ thai sản cho 1.507.848 lượt người; chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 313.534 người và chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 881.895 người. Tổng số tiền chi bảo hiểm xã hội là 191.432 tỷ đồng và chi bảo hiểm thất nghiệp là 12.980 tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, so với cùng kỳ năm 2019, tuy số người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản giảm, nhưng số người được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp đều tăng. Tương ứng là số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ năm 2019, đặt biệt là số chi bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh (126%).

Cả nước đã có 136,025 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do các cơ sở đề nghị quyết toán trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế là 83.265 tỷ đồng, tương ứng 80,8% tổng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ của ngành; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành liên quan, như: Kết nối, trao đổi, đối soát dữ liệu tự động 2 chiều với Tổng cục Thuế; kết nối, trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trên Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục Dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông cấp giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Triển khai hoạt động kỹ thuật liên thông dữ liệu với Bộ Kế hoạch Đầu tư về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội. Mở rộng, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân, thực hiện dịch vụ công “Đóng BHXH 24/7” trên Cổng Dịch vụ Quốc gia. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp được 15 dịch vụ công. Đáng chú ý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang chuẩn bị ra mắt ứng dụng VssID trên nền tảng thiết bị di động…

Tập trung công tác thu, thanh tra chuyên ngành đột xuất

Tại Hội nghị giao ban tháng 11/2020, triển khai nhiệm vụ toàn ngành trong 2 tháng còn lại, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ngành, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đề ra; chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác thu, phát triển đối tượng. Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mặc dù xác định bảo hiểm xã hội bắt buộc khó đạt mục tiêu do nguyên nhân khách quan, nhưng toàn ngành bằng mọi biện pháp phải đạt được mức tăng so với năm 2019.

Đặc biệt, cần rà soát dữ liệu, nắm tình hình tại địa phương để xác định, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các đối tượng tiềm năng, bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội bằng nhiều hình thức phù hợp; đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để xác định số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất… qua đó đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu cần tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó, đôn đốc công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo qua truyền hình; theo dõi sát đợt thi đua nước rút và chú ý công tác khen thưởng ngoài ngành để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến...

Về việc chuẩn bị đưa ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số vào hoạt động, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, đây thực sự là một bước tiến của ngành. Bởi, ứng dụng VssID sẽ cung cấp các thông tin thiết yếu, liên quan đến quá trình đóng-hưởng và thực hiện giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động; từ đó góp phần công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cung cấp các tin tức hoạt động ngành bảo hiểm xã hội; các video về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... để giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, quyền lợi được hưởng, cũng như cách thức khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.

Bảo Duy

Nguồn :