Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức trẻ

(LĐTĐ) Ngày 3/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Người đứng đầu quyết tâm thì chuyển đổi số thành công Hà Nội: Tăng cường công tác giám sát đội ngũ đảng viên Hoàn thiện Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, tiến độ

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt Nghị quyết tới các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức trẻ
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi khảo sát.

Đồng thời, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện bằng nhiều nghị quyết, chương trình, chỉ thị, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa; về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Trong đó, Thành ủy ban hành 10 Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động và 2 đề án; Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố ban hành 6 Nghị quyết; Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành 6 Kế hoạch, quyết định thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND.

Thành phố đã xây dựng được đội ngũ trí thức từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Ðảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Ðảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí.

Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức ngày được nâng cao; trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của Nhà nước đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thu hút nhiều trí thức và nhiều nhà khoa học đầu ngành.

Tính đến đầu năm 2022, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố gồm: 7.286 công chức, trong đó, có 84 Tiến sĩ; 121.291 viên chức, trong đó, có 317 Tiến sĩ. Đội ngũ trí thức Thủ đô thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Đảng bộ Đại học Quốc gia là nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, là nơi tập trung đội ngũ trí thức lớn nhất cả nước với hàng nghìn Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ.

Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức trẻ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi khảo sát.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố có 35 Hội thành viên bao gồm 31 Hội chuyên ngành, 4 Hội cơ sở và có 18 đơn vị trực thuộc, tập hợp trên 50.000 hội viên là những cán bộ khoa học đang công tác tại các cơ quan đơn vị, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và Trung ương.

Ngày 22/7/2009, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND về việc quy định thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội. Ngày 17/7/2013, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về thu hút, trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô. UBND Thành phố đã trao tặng Bằng khen cho các sinh viên đạt Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn và tổ chức tuyên dương, khen thưởng. Sau 18 năm, đã tuyên dương được 1.819 Thủ khoa xuất sắc.

Tại buổi khảo sát, các ý kiến phát biểu của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội... đều khẳng định, những năm qua, Thành phố làm tốt việc tôn vinh và tập hợp đội ngũ trí thức, qua đó huy động nguồn nhân lực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ ra những kết quả đạt được là chưa tương xứng với tiềm năng. Trong đó, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế một phần do nhiều văn bản chỉ đạo còn mâu thuẫn, dẫn đến khó thực hiện…

Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức trẻ
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên trình bày báo cáo tại buổi khảo sát

Trao đổi làm rõ các nội dung Đoàn khảo sát quan tâm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu bật vai trò, vị trí quan trọng của Thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa của cả nước, với nhiều lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức. Vì thế, ngay sau khi Nghị quyết 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương ban hành chương trình hành động nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, lực lượng lao động chất lượng cao trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, hệ thống cơ chế chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có sự đầu tư trọng tâm trọng điểm. Thị trường về khoa học công nghệ chưa được hình thành nên việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn còn gặp khó khăn. Trong khi đó, đội ngũ trí thức nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn và chính trị thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

“Đây là vấn đề mới và khó nên về phía Hà Nội, chúng tôi đề xuất trong Nghị quyết mới có thể giao cho một số địa phương thí điểm triển khai cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời, thí điểm đầu tư xây dựng một số trung tâm, khoa học công nghệ, các trường đại học theo tiêu chuẩn khu vực cũng như quốc tế. Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn”, ông Nguyễn Văn Phong kiến nghị.

Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức trẻ
Quang cảnh buổi khảo sát

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, dự kiến Nghị quyết sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2023). Với Nghị quyết này, Ban Bí thư đã làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng Nghị quyết với 5 chuyên đề chuyên sâu, chỉ đạo quyết liệt tổ chức 4 hội nghị hội thảo cùng nhiều hội nghị... nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới.

Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, đây không chỉ đơn giản là tổng kết một Nghị quyết sau 15 năm mà còn là cơ hội để ban hành một Nghị quyết mới, dựa trên tính cấp bách, tính thực tiễn, tính lý luận... Trong đó, thành phố Hà Nội đã triển khai Nghị quyết 27-NQ/TƯ rất nghiêm túc, đầy đủ. Báo cáo của Thành phố cũng được chuẩn bị rất đầy đặn, chuẩn bị nội dung khảo sát nghiêm túc, chu đáo. Những đóng góp tại hội nghị hôm nay sẽ được Đoàn tiếp thu nghiêm túc, tổng hợp đầy đủ nhằm xây dựng Nghị quyết đảm bảo tính thực tiễn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kịp thời dập tắt đám cháy tầng 6 chung cư tại quận Nam Từ Liêm

Kịp thời dập tắt đám cháy tầng 6 chung cư tại quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Khoảng 20h35 ngày 1/10, tại khu vực tầng 6, toà CT8, chung cư The Emerald, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra đám cháy. Người dân đã khẩn trương sơ tán xuống khu vực sân chung để lực lượng chức năng giải quyết sự cố...
Những yêu thương rón rén…

Những yêu thương rón rén…

(LĐTĐ) Đời chắc rất nhiều lúc chúng ta nhìn ai đó qua vai áo, muốn dợm thêm một bước chân nhưng rồi lòng lại nghĩ, thôi không cần…
Ngày Tây Ninh tại Hà Nội: Nhiều trải nghiệm thực tế đang đón chờ du khách

Ngày Tây Ninh tại Hà Nội: Nhiều trải nghiệm thực tế đang đón chờ du khách

(LĐTĐ) Một Tây Ninh nhiều tiềm năng thu hút đầu tư cùng vô số trải nghiệm đậm đà bản sắc sẽ được tái hiện vào ngày 7 - 8/10/2023, giữa lòng Thủ đô, trong sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Ông Trần Anh Minh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh chia sẻ nhiều điều hấp dẫn về sự kiện này.
TP.HCM phát hiện thêm 1 trường hợp mắc đậu mùa khỉ

TP.HCM phát hiện thêm 1 trường hợp mắc đậu mùa khỉ

(LĐTĐ) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại TP.HCM. Tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước.
Mang “Bếp ấm cho em” đến với trẻ em tỉnh Điện Biên

Mang “Bếp ấm cho em” đến với trẻ em tỉnh Điện Biên

(LĐTĐ) Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam vừa khánh thành công trình bếp ăn mới khang trang và tổ chức ngày hội Trung thu cho các em nhỏ tại điểm bản Xa Dung B, Trường Mầm non Ban Mai (xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).
Kỳ cuối: Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới

Kỳ cuối: Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới

Đảng ta xác định, kinh tế tập thể (KTTT) là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.
Xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam vững mạnh toàn diện

Xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam vững mạnh toàn diện

(LĐTĐ) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam vững mạnh toàn diện; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin khác

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Do đặc thù của Hà Nội có mật độ dân số đông, nhiều nhà chung cư, nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy cao, cử tri kiến nghị, cần nghiên cứu, xem xét để dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có những tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng về các tòa nhà cho thuê dưới hình thức nhà xây để ở và đưa ra những chế tài xử lý vi phạm phù hợp với thực tế của Thủ đô.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án y tế, giáo dục, văn hoá

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án y tế, giáo dục, văn hoá

(LĐTĐ) Sáng 28/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 03-CTr-TU về Triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị Giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo những tháng cuối năm 2023.
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch Thủ đô

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động Thành phố làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động tại Sở Du lịch Hà Nội.
Ngày 3/10: Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội Hà Nội năm 2023

Ngày 3/10: Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội Hà Nội năm 2023

(LĐTĐ) Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023 của Hà Nội sẽ diễn ra vào 20h ngày 3/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo của Thủ đô

Chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo của Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc… chủ động tập trung, phổ biến quán triệt toàn thể cán bộ công chức, viên chức tham gia đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, đổi mới.
Hà Nội chi hơn 800 triệu đồng lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận

Hà Nội chi hơn 800 triệu đồng lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự toán, dự kiến dành hơn 800 triệu đồng từ ngân sách Thành phố để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận.
Hội thảo Định hướng Quy hoạch Thủ đô sẽ tập trung thảo luận 3 khâu đột phá

Hội thảo Định hướng Quy hoạch Thủ đô sẽ tập trung thảo luận 3 khâu đột phá

(LĐTĐ) Sáng nay (27/9), Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Viện Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học “Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Tập trung hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Tập trung hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Chiều 26/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Quy định về công tác quản lý thi công giao thông đường bộ

Hà Nội: Quy định về công tác quản lý thi công giao thông đường bộ

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND, quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch văn hóa

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch văn hóa

(LĐTĐ) Ngày 26/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Huyện ủy Thạch Thất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 17/3/2021 và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/2/2022.
Xem thêm
Phiên bản di động