M
15/04/2021 20:00

Tiếp nhận hơn 158 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

(LĐTĐ) Tính đến 9h ngày 15/4/2021, Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được hơn 158 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đến từ 83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải vì sao chọn "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” Viettel khởi động chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” Hà Nội: Khởi động chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chiến dịch 40 ngày cao điểm cập nhật sáng kiến sẽ kết thúc trong 5 ngày tới (20/4).

Tiếp nhận hơn 158 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển
Tính đến 9h ngày 15/4/2021, Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được hơn 158 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển nộp về Ban Tổ chức

Theo đó, các cấp Công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở căn cứ văn bản triển khai đã được ký kết giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thẩm định, xác nhận và có hình thức khen thưởng, biểu dương đối với các sáng kiến tiêu biểu tại đơn vị mình. Đồng thời, lựa chọn và giới thiệu sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc cho Công đoàn cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Trước đó, ngày 10/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức khởi động 40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong công nhân, viên chức, lao động.

Theo quy định, Công đoàn cơ sở sẽ tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với chuyên môn đánh giá, thẩm định và cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (http://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/).

Kết thúc 40 ngày cao điểm (20/4), các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi hồ sơ (tờ trình, bảng tóm tắt sáng kiến...) về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ ngày 22/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc.

B.D

Nguồn :