M
13/04/2021 10:46

Thực hiện hiệu quả Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Các Ban, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã và đang làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó góp phần thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm, nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn năm 2021.

Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Sôi nổi các hoạt động trong Tháng Công nhân Sẽ tổ chức Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2021 của các Ban, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trong quý I/2021, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021 theo đúng quy định.

Tính đến hết quý I/2021 đã có 1.138/1.186 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 96%), có 715/4.542 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 15,76%).

Thực hiện hiệu quả Tháng Công nhân
Các Ban đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức hiệu quả hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Ảnh: Mai Quý)

Các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố và 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2021. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao 800 suất quà, trị giá 1,6 tỷ đồng và 126 giải thưởng trị giá 185 triệu đồng cho công nhân, viên chức, lao động.

Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trao gần 3.400 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn rà soát các đối tượng công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền và vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn chăm lo cho người lao động…

Từ sự tham mưu của các Ban, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo 100% các cấp Công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thủ đô và đất nước đổi mới” với mục tiêu “Nâng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Vận động công nhân, viên chức, lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đặc biệt, các Ban đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng và triển khai 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô; tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố thành lập 10 Tổ công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2021, gồm: Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”;

Cơ chế thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể”; Đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”;

Nghiên cứu, xây dựng 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”…

Đối với các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố, trong quý I/2021, các đơn vị đã phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, lao động; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Tại hội nghị giao ban công tác quý I/2021, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2021 của Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đề nghị trong quý II/2021, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc tích cực vào cuộc và có kế hoạch thực hiện hiệu quả các hoạt động chào mừng Tháng Công nhân 2021, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và triển khai các Đề án thí điểm, Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng thời tập trung hoàn thành việc thực hiện Đề án vị trí việc làm và Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Đơn cử như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty đã nghiên cứu và áp dụng nhiều biện pháp phù hợp để đảm bảo duy trì và thực hiện sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Liên đoàn Lao động Thành phố giao. Trong quý I/2021, doanh thu của công ty đạt 7,8 tỷ đồng (đạt 15,5% kế hoạch năm).

Trong quý I/2021, báo Lao động Thủ đô đã tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố; các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và các hoạt động của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Phối hợp tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật cho công nhân lao động, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, được người sử dụng lao động và công nhân lao động đánh giá cao và tích cực tham gia; nâng cao chất lượng các bài viết, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong quý II/2021, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn; tổ chức các cuộc Tọa đàm và 02 cuộc Hội thảo nghiên cứu, xây dựng 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI);

Tiếp tục theo dõi tình hình quan hệ lao động, công nhân lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; thăm tặng quà công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; tổ chức tuyên dương 100 “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” năm 2021; phối hợp tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố gặp gỡ đại diện “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” năm 2021.

Các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, mở các lớp đào tạo nghề; tiếp tục tận dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tìm kiếm dự án mới, phấn đấu hoàn thành chương trình công tác năm 2021./.

Mai Quý

Nguồn :